Formidling af plejefamilier for kommuner

Formidling af plejefamilier til børn og unge

Ølandhus Familiepleje tilbyder en samarbejdsaftale med kommuner omkring anbringelse af børn og unge uden for hjemmet. Fra kommunens henvendelse og aftaleindgåelse varetager vi alt fra visitation til udførelse og dokumentation/tilbagemeldinger indtil barnets eventuelle hjemgivelse.

Vores erfarne personale er pædagogisk uddannet og udfører et garanteret professionelt arbejde i forhold til både rådgivning, kommunikation med alle parter og skriftlig dokumentation.

Med Ølandhus Familiepleje som mellemled kan vi sammen finde frem til den løsning, hvor det enkelte barns eller den enkelte unges behov tilgodeses bedst muligt, og den mest passende plejefamilie findes. Herved opnås en så god anbringelse som muligt med mindre risiko for sammenbrud og dårlige oplevelser.

Vi skaber tryghed for vores samarbejdspartnere igennem pålidelighed og ansvarlighed. Vi gør det, vi siger, vi gør, og vi lever op til indgåede aftaler på alle niveauer – både inden for og uden for institutionen.

 

Kontakt os for yderligere information.

Kontakt

  64 63 11 22
  Hverdage klokken 8-15

   soren@olandhus.dk

Akut henvendelse (døgnet rundt)
  42 33 33 77 eller 64 63 11 22

Download vores folder

Olandhus brochure

>> De mennesker, der bruger energi på at diskutere med dig eller på at rette på dig, interesserer sig for dig – ellers ville de jo bare kigge den anden vej. <<

– Michael, tidligere beboer på Ølandhus