Ølandhus familiepleje – bindeled mellem kommune og plejefamilie

Ølandhus Familiepleje formidler plejefamilier til kommunerne og fungerer således som bindeled mellem kommune og plejefamilie for at finde den bedst egnede familie til det enkelte barn.

Vi har et kartotek over godkendte plejefamilier, som vi naturligvis kan stå inde for – både fagligt og menneskeligt. Som udgangspunkt er der ikke nogen geografisk begrænsning for vores plejefamiliers placering. Dog vægter vi den daglige kontakt med plejefamilierne højt, hvorfor vores plejefamilier på nuværende tidspunkt alle er bosiddende i Jammerbugt Kommune eller nabokommuner.

Bindeled

Kontakt

  64 63 11 22
  Hverdage klokken 8-15

   soren@olandhus.dk

Akut henvendelse (døgnet rundt)
  42 33 33 77 eller 64 63 11 22

Download vores folder

Olandhus brochure

>> Fællesskabet på Ølandhus og Hammershøj var ikke til at tage fejl af. Vi lærte at være et hold og at samarbejde. <<

– Tidligere beboer på Ølandhus