Generel Ølandhus folder - 
Læs folderen her


Bosted og opholdssted i Nordjylland for børn, unge og voksne fra det 4 år

Opholdsstedet Ølandhus tæt ved Aalborg modtager børn og unge , som af forskellige årsager ikke har mulighed for at bo hos deres familie.

Vores primære målgruppe er børn og unge med psykosociale, adfærdsmæssige og indlæringsmæssige problemer, herunder børn med diagnoser som Tourette og ADHD. Ølandhus arbejder også med børn der har udfordringer indenfor Autismespektret. Vi har også erfaring med andre målgrupper, herunder børn/unge med selvskadende adfærd.

Ølandhus tilbyder også ophold til unge over 18 år i forbindelse med efterværn, udslusning og paragraf 85-tilbud. Læs mere om vores målgrupper her.

 

Facebook Ølandhus

 

Ølandhus har ledige pladser

Se mere i menuen Ledige pladser

 

>> De mennesker, der bruger energi på at diskutere med dig eller på at rette på dig, interesserer sig for dig – ellers ville de jo bare kigge den anden vej. <<

– Michael, tidligere beboer på Ølandhus

 

Omsorg og læring

– i trygge rammer

Tæt ved Limfjorden i Jammerbugt Kommune ligger Ølandhus.

Alle børn og unge har krav på tryghed og omsorg. Og når de ikke har mulighed for at bo hjemme, skal de have det bedst mulige alternativ, hvor de kan trives og udvikle sig. På Ølandhus gør vi hele tiden vores bedste for at give vores børn og unge en tryg hverdag, hvor de føler sig set og hørt. Hvor de mødes med forståelse, anerkendelse og nærvær. Og hvor der er plads til forskelligheder og særligheder.

Velkommen til Ølandhus!

 

 

Nyt Nyt Nyt - ny afdeling åbner 1/1-2020

Børnehuset på Engen - der er Ølandhus nye afdeling er nu godkendt af Socialtilsynet og klar til at tage imod nye beboere pr 1/1-2020. Der er plads til 6 børn i alderen 4-14 år - og målgruppen er børn med Autismespektrum forstyrrelser.
Vi glæder os meget til at tage den nye afdeling i brug.