Botilbud og Børne- & ungehjem i Nordjylland
FOR BØRN, UNGE OG VOKSNE

Ølandhus modtager børn, unge og voksne, som af forskellige årsager ikke har mulighed for at bo selv eller hos deres familie.

Ølandhus er en organisation dedikeret til at hjælpe børn, unge og voksne med psykosociale problemstillinger.

Alle kommer med hver deres historie og baggrund og desværre præges nogle af hårde livsomstændigheder, såsom omsorgssvigt og negativ social kontrol, imens de kæmper med psykosociale, adfærdsmæssige og indlæringsmæssige udfordringer, herunder børn, unge og voksne med diagnoser såsom ADHD, Angst og Autisme.

Hos Ølandhus børne- og ungehjem er hvert individ unikt og betydningsfuldt – alle har ressourcer og ingen burde overses! Ølandhus’ personale dedikerer sig til at skabe et trygt, omsorgsfuldt og læringsrigt miljø, hvor hver eneste beboer med psykosociale problemstillinger kan udfolde sig og vokse som individer. Vi modtager både børn, der kan deltage i folkeskolens undervisning, børn, der har brug for støtte i folkeskolen, og børn, der har brug for et andet tilbud end det, folkeskolen tilbyder gennem vores egen skole. Udover Ølandhus’ børne- og ungehjem tilbyder vi ophold til unge i efterværn, udslusning og støtte i eget hjem. Ligeledes er §107 en del af vores tilbud.

Vi arbejder ressource orienteret med fokus på succesoplevelser og ud fra humanistisk relationspædagogik, fordi vi mener at relationer, kommunikation og nærvær i dagligdagen giver den bedste baggrund for udvikling.

Omsorg og læring i trygge rammer

Tæt ved Limfjorden i Jammerbugt Kommune ligger Ølandhus.

Alle børn og unge har krav på tryghed og omsorg. Og når de ikke har mulighed for at bo hjemme, skal de have det bedst mulige alternativ, hvor de kan trives og udvikle sig. På Ølandhus gør vi hele tiden vores bedste for at give vores børn og unge en tryg hverdag, hvor de føler sig set og hørt. Hvor de mødes med forståelse, anerkendelse og nærvær. Og hvor der er plads til forskelligheder og særligheder.

Hvilken afdeling er den rette?

Vi har mange forskellige afdelinger, som hver især er godkendt til specifikke målgrupper. På den måde kan vi yde den bedste individuelle støtte og behandling.

Tilstede i 4 kommuner

112 godkendte pladser

Vil du være en del af Ølandhus?

Vi har hjulpet borgere fra: