Generel Ølandhus folder - 
Læs folderen her


Bosted og opholdssted i Nordjylland for børn, unge og voksne

Ølandhus tæt ved Aalborg modtager børn, unge og voksne , som af forskellige årsager ikke har mulighed for at bo selv, eller hos deres familie.

Vores primære målgruppe er børn, unge og voksne med psykosociale, adfærdsmæssige og indlæringsmæssige udfordringer, herunder børn, unge og voksne med diagnoser som ADHD, Angst og Autisme. Vi har også erfaring med andre målgrupper, herunder børn/unge med selvskadende adfærd, .

Ølandhus tilbyder også ophold til unge i efterværn, udslusning og støtte i eget hjem. Ligeledes er §107 en del af vores tilbud. Læs mere om vores målgrupper på hjemmesiden.

Ølandhus tager imod børn fra 4 år.

 

Facebook Ølandhus

 

Ølandhus har ledige pladser

Se mere i menuen Ledige pladser

 

>> De mennesker, der bruger energi på at diskutere med dig eller på at rette på dig, interesserer sig for dig – ellers ville de jo bare kigge den anden vej. <<

– Michael, tidligere beboer på Ølandhus

 

Omsorg og læring

– i trygge rammer

Tæt ved Limfjorden i Jammerbugt Kommune ligger Ølandhus.

Alle børn og unge har krav på tryghed og omsorg. Og når de ikke har mulighed for at bo hjemme, skal de have det bedst mulige alternativ, hvor de kan trives og udvikle sig. På Ølandhus gør vi hele tiden vores bedste for at give vores børn og unge en tryg hverdag, hvor de føler sig set og hørt. Hvor de mødes med forståelse, anerkendelse og nærvær. Og hvor der er plads til forskelligheder og særligheder.

Velkommen til Ølandhus!Ny Afdeling Teglhuset er åbnet. Ledige pladser jvf §107
Teglhuset - der er Ølandhus nyeste afdeling er nu åbent og klar til at tage imod nye beboere. Der er plads til 11 unge og unge voksne i alderen 16-30 år.