Bosted og opholdssted i Nordjylland for børn, unge og voksne

Ølandhus tæt ved Aalborg modtager børn, unge og voksne , som af forskellige årsager ikke har mulighed for at bo selv, eller hos deres familie.
video-bg-forside.png

Hvem er opholdsstedet for?

Alle børn og unge er unikke mennesker, som hver især har krav på individuel støtte og behandling – og på tryghed og omsorg.

Vores primære målgruppe er børn, unge og voksne med psykosociale, adfærdsmæssige og indlæringsmæssige udfordringer, herunder børn, unge og voksne med diagnoser som ADHD, Angst og Autisme. Vi har også erfaring med andre målgrupper, herunder børn/unge med selvskadende adfærd.

Ølandhus tilbyder også ophold til unge i efterværn, udslusning og støtte i eget hjem. Ligeledes er §107 en del af vores tilbud.

Vi modtager både børn, der kan deltage i folkeskolens undervisning, børn, der har brug for støtte i folkeskolen, og børn, der har brug for et andet tilbud end det, folkeskolen tilbyder.

Ølandhus tager imod børn fra 4 år.

Læs mere om beboer

Omsorg og læring

I trygge rammer

Tæt ved Limfjorden i Jammerbugt Kommune ligger Ølandhus.

Alle børn og unge har krav på tryghed og omsorg. Og når de ikke har mulighed for at bo hjemme, skal de have det bedst mulige alternativ, hvor de kan trives og udvikle sig. På Ølandhus gør vi hele tiden vores bedste for at give vores børn og unge en tryg hverdag, hvor de føler sig set og hørt. Hvor de mødes med forståelse, anerkendelse og nærvær. Og hvor der er plads til forskelligheder og særligheder.

Kerneværdier i vores arbejde og dagligdag på Ølandhus

Vores arbejdsmetoder og måden, vi omgås hinanden og børnene og de unge på, tager udgangspunkt i et sæt kerneværdier. Disse er værdier, som vi hele tiden har med os i vores daglige arbejde, og som stiller krav til os både menneskeligt og fagligt

Læs mere om vores værdier

Tæt samarbejde mellem forældre og opholdssted

Vi tror på, at forældre forbliver enestående og væsentlige for børns udvikling og trivsel – også for anbragte børn. Og vi mener, at børnenes udviklingsmuligheder styrkes igennem et nært og anerkendende samarbejde med deres primære omsorgspersoner.

Det ligger os meget på sinde, at forældrene til børn og unge på Ølandhus oplever institutionens respekt for dem som forældre. Denne oplevelse tilstræber vi at give gennem åbenhed og inddragelse.

Læs mere om vores forældresamarbejde

Ølandhus – socialpædagogisk opholdssted siden 1988

Ølandhus har sit udspring tæt ved Brovst, i et lille, roligt og overskueligt miljø på Øland. Her finder du stadig Ølandhus afdelinger: Østerby, Hammershøj, Ølandhus Skole og vores aflastning.

Ølandhus har eksisteret og fungeret som opholdssted siden 1988. Vi har ca 70 pladser fordelt på børn, unge og voksne og har 200 fuld- og deltidsansatte.

Der er ialt 9 afdelinger og 11 adresser der er under Ølandhus, og disse er fordelt i Aabybro, Halvrimmen, Brovst, Brønderslev, Nibe og på Øland.

Personalegruppen hos Ølandhus består af en blanding af både ungdommeligt gå på-mod, bred erfaring og en solid faglig ballast. Størstedelen af vores medarbejdere har en pædagogisk uddannelse. Blandingen af folkeskolelærere, pædagoguddannet personale og voksne med andre uddannelser og baggrunde, sikrer, at både den faglige og den pædagogiske vinkel tilgodeses bedst muligt.

Ølandhus skole – en socialpædagogisk skole

Undervisningen er en integreret del af Ølandhus’ samlede socialpædagogiske og behandlingsmæssige indsats, og skolen tager udgangspunkt i et helhedssyn, hvor kongstanken for elevernes hverdag er sammenhæng og kontinuitet.

Målet med undervisningen er, at eleverne erhverver sig såvel faglig viden som basale kundskaber og almen dannelse. Vi vægter fagligheden og kvalitet i undervisningen højt, og der er ingen tvivl om, at vores elever er bedre rustede til i deres voksenliv at bryde med deres sociale arv, når de klarer sig godt fagligt.

Undervisningens rammer

Alle elever undervises efter folkeskoleloven og dens særlige bestemmelser om specialundervisning, § 20.

I folkeskoleloven hedder det, at folkeskolens formål er at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige personlige og faglige udvikling.

Specialundervisningen følger overordnet Undervisningsministeriets læseplaner og er tilrettelagt i overensstemmelse med folkeskolens fag og fagområder og under særlig hensyntagen til de pågældende elevers indlæringsforudsætninger.

Læs mere om undervisningens udformning

Ledige pladser

Alle børn og unge har krav på tryghed og omsorg. Måske er Ølandhus lige det sted i søger for at opnå dette. Tjek om vi har ledige pladser eller kontakt os for at høre nærmere om hvodan vi kan hjælpe jer.

Hvilken afdeling er den rette?

Vi har mange forskellige afdelinger, som hver især er godkendt til specifikke målgrupper. På den måde kan vi yde den bedste individuelle støtte og behandling.
video-bg-afdelinger.jpg