Bo- og opholdssted for unge over 18 år

For mange anbragte unge er overgangen til voksenlivet ikke ensbetydende med, at de er i stand til at klare sig selv uden hjælp, og de vil derfor fortsat have brug for støtte og rådgivning.

18+ er Ølandhus' tilbud til personer over 18, som er beskrevet med de samme problematikker som vores øvrige målgrupper. Vores afdeling for unge over 18 er placeret centralt i Aabybro med nem adgang til offentlig transport, byliv og uddannelse. 

Individuelt tilrettelagt forløb
Formålet med Ølandhus 18+ er at skabe en glidende og lempelig overgang for den unge til en højere grad af selvstændig voksentilværelse. Det primære og overordnede fokus er hjælp til selvhjælp, således at den unge bliver i stand til at agere i eget liv.

Her yders primært støtte efter SEL §85, og beboerne bor i egen lejlighed.

Der arbejdes med at udvikle og vedligeholde den unges personlige og sociale færdigheder, så han eller hun efterfølgende er i stand til og føler sig tryg ved at kunne klare sig selv i egen bolig med et selvstændigt forsørgelsesgrundlag.

Ølandhus 18+ samarbejder med relevante eksterne samarbejdsparter, som kan være med til at hjælpe den unge på rette vej, og vi inddrager forældrene i det omfang, det er muligt. Alle forløb tilrettelægges individuelt ud fra den enkelte unges behov og udfordringer.

Ølandhus 18+ tilbyder:

  • Rådgivning og vejledning døgnet rundt
  • Daglige besøg med støtte og vejledning
  • Støtte omkring uddannelse/praktik/job
  • Kontaktperson, som hjælper med at vedligeholde/opbygge den unges netværk
  • Støtte til at gennemføre og overholde planlagte aktiviteter/handleplaner osv.
  • Hjælp til konfliktløsning i hverdagen med familie, netværk og skole/uddannelsessted
  • Hjælp til koordinering i forhold til andre instanser, herunder socialforvaltningen, jobcenter, UU-vejledere og uddannelsesinstitutioner
  • Støtte i forhold til eventuelle eksterne behandlingsforløb
  • Ugentlig fælles spiseordning.

Og ikke mindst: socialt samvær og fællesskab og med voksne kontaktpersoner og andre unge.

 

 

Kontakt

  64 63 11 22
  Hverdage klokken 8-15

   soren@olandhus.dk

Akut henvendelse (døgnet rundt)
  42 33 33 77 eller 64 63 11 22

Download vores folder

Olandhus brochure

>> De ansatte tog imod mig som den, jeg var, og så mig for den, jeg var. Og jeg følte mig for første gang accepteret. <<

– Tidligere beboer på Ølandhus