Fast base og hjælp til selvhjælp

 

Ølandhus 18+ tilbyder en fast base med en grundlæggende struktur. En praktisk og udviklingsstøttende indsats med henblik på fastholdelse og udvikling af kompetencer, hvor relationen er bærende.

Den unges ønske om at klare sig selv og være sig selv vil i højere grad kunne imødekommes ved, at den unge bor på eget værelse. Og samtidig kan vi tilrettelægge indsatsen fleksibelt og være tilgængelige, når det passer ind i den unges hverdag. Den unge vil stadig opleve, at der er stabile voksne omkring ham eller hende, blive imødekommet på individuelle behov for støtte til at opbygge sin indre kerne af værdier og udleve håb og ønsker i forhold til livet på en realistisk måde.

Vores medarbejdere vil være i daglig kontakt med de tilknyttede unge og komme dagligt hos dem. Ølandhus 18+ vil hjælpe med at administrere deres økonomi i det omfang, de unge har brug for det. Der vil være tæt kontakt og samarbejde med de unges familier, skole/uddannelsessted, fritidsjob og andre omkring de unges behandling og dagligdag.

Der vil løbende være samtaler/vejledning mellem den unge og den unges kontaktperson i forbindelse med fællesspisning.

Den unge har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter, ture ud af huset og øvrige sociale arrangementer.

 

Døgnhjælp og fleksibel støtteordning

Den unge kan få hjælp til at komme op om morgenen, og den unge kan kontakte Ølandhus 18+ døgnet rundt. Kontaktpersonens timetal kan variere fra et mindre antal timer om ugen til massiv støtte i perioder ved behov. Ølandhus 18+ forsøger at gøre ordningen så fleksibel som muligt, således at den unge modtager ekstra støtte i de perioder, hvor der kan være et særligt behov.

I samarbejde med den unge strukturerer vi hverdagen så meget, som det er nødvendigt, hvad angår bolig, arbejde/skole, fritid og familieliv. Samtidig inddrager vi den unge i alle hverdagens gøremål og opstiller rammer, der gør, at den unge får en dagligdag, der så vidt muligt ligner det, der kan forventes i fremtiden. Desuden vil udvidelse af netværk og integration i nærmiljøet give den unge social træning i forhold til i højere grad at kunne begå sig i samspillet med andre mennesker.

Ølandhus 18+ arbejder målrettet på at fastholde fokus på den unges ressourcer og styrke de svage sider, således at dagligdagen generelt indeholder flest skulderklap og positive oplevelser.

Yderligere vil der i støtten af den unge på eget værelse være fokus på, hvorledes man holder et hjem. Det indebærer bl.a. støtte og vejledning til at planlægge og strukturere dagligdagen og praktiske gøremål.

 

ADL-træning
Med udgangspunkt i hjælp til selvhjælp støttes den unge i selv at varetage:

  • Læsning af post, betaling af regninger osv.
  • Rengøring og oprydning
  • Madlavning
  • Økonomi
  • Planlægning af indkøb
  • Hygiejne

Skriftligt materiale
Der udarbejdes en skriftlig individuel udviklingsplan til kommunen, og hver 3. eller 6. måned indsendes der statusrapport.