Botilbud og opholdsted for unge i alderen 18-23 år

Ølandhus 18+ henvender sig primært til unge i alderen 18-30 år, som:

 • har psykiske-, adfærds- og sociale problemer.
 • har været udsat for fysiske som følelsesmæssige belastninger.
 • har tilknytnings- og kontaktforstyrrelser.
 • har ADHD.
 • lider af angst.
 • er kriminalitetstruede.

Krav til kompetencer inden indflytning

Hos Ølandhus 18+ har vi en række krav og forventning til de unge, der bor her. Det betyder bl.a., at den enkelte unge inden indflytning:

 • skal ønske at deltage aktivt i samarbejdet om yderligere selvstændigheds- og botræning.
 • skal være i nogenlunde stand til selv at komme op om morgenen, holde det rent og ryddeligt omkring sig op og have en passende hygiejne.
 • skal have en høj grad af selvforvaltning i forhold til indtag af medicin.
 • ikke har et jævnligt forbrug af stoffer.
 • skal deltage i samtaler/vejledning.
 • er i eller har snarest udsigt til at påbegynde et uddannelsesforløb/praktik/aktivering mv. Det forventes, at dette passes stabilt og kontinuerligt.
 • skal være indforstået med ovenstående formål og aftaler.

Botilbud og støtteordning for borgere over 18 år

Ud over vores primære målgruppe modtager Ølandhus også unge/borgere over 18 år i forbindelse med udslusning/efterværn og § 85 tilbud.

I vores 18+-afdeling arbejder vi med unge mennesker, der er beskrevet med de samme problematikker som på vores opholdssteder. Her er der unge anbragt under § 85, unge i efterværn/udslusning samt unge, som er anbragt på eget værelse. Vi arbejder ligeledes med støtte i eget hjem og støttekontakt.

For at kunne tilbyde den bedst mulige støtte har vi i vores afdeling for ordinære afdelinger mulighed for, at den unge kan blive boende efter det fyldte 18 år.