Midlertidige støttetilbud for personer over 18 år

Ølandhus 18+ tilbyder individuelt tilrettelagte botilbud. Alle forløb tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i den enkelte unges behov og udfordringer.

Midlertidigt botilbud i Ølandhus 18+ kan ske i form af:

 

§85 støtte

I vores afdelinger i Aabybro på Fasanvej og Skipper Clementve, og i vores afdeling i Brovst på Poppelvej ydes støtte til borgere i egen bolig efter §85.

Denne støtte leveres på timebasis - i det borgeren bor i egen bolig, men er en del af det fællesskab der er i afdelingerne. Støtten er individuel og kan derfor variere på timetal, men fælles for alle er at der ydes minimum 10 timers støtte pr uge.

§ 85-støtte

En § 85-anbringelse er et midlertidigt til unge mellem 18 og 30 år, som på grund af betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemer kan have gavn af eller behov for et midlertidigt ophold uden for hjemmet.

Varigheden af et paragraf 85-støtte tilbud er varierende, og der er således ikke nogle fastsatte tidsmæssige grænser for, hvor længe den unge er på Ølandhus. Opholdets varighed afhænger af, om formålet med opholdet er opfyldt, og om den unge efterfølgende er i stand til at klare sig selv uden samme støtte og komme i egen bolig igen – eller om den pågældende har brug for så meget støtte, at han eller hun skal tilbydes ophold i et længerevarende tilbud.

Udformningen af et midlertidigt botilbud hos Ølandhus 18+ afhænger af den enkeltes behov og tilrettelægges individuelt derefter med henblik på at skabe de bedst mulige rammer for en positiv overgang til en selvstændig tilværelse.

Leje af eget værelse og tilknyttet støttekontaktperson

(jf. § 52 stk. 3 nr.6 eller i form af efterværn jf § 76 stk. 3 nr. 2 i SEL)

Den unge placeres på eget værelse under egen forsørgelse. Kontaktperson tilbyder praktisk pædagogisk støtte til den unge med henblik på fastholdelse og udvikling af kompetencer. Vi tilbyder at være kontaktperson/personlig rådgiver for unge, som er tilkendt efterværn. Time-antal aftales individuelt.

Anbringelse på eget værelse og tilknyttet støttekontaktperson

(jf §52.3.7 samt § 52 stk. 3 nr. 6 i SEL (Børne §))

Ølandhus 18+ kan tilbyde en separat placeringsaftale af en ung på eget værelse med adgang til køkken, bad, stue, vaskefaciliteter og have. Den unge vil få tilknyttet et fast team af støttekontaktpersoner med en professionel tilgang tilopgaverne.
Time-antal aftales individuelt.