Efterværn og støtteordninger til unge over 18 år

Efterværn er et tilbud til unge, der er fyldt 18, og som indtil det 18. år har været anbragt uden for hjemmet. Formålet med efterværn er at hjælpe den unge til en nemmere og bedre overgang til et velfungerende og selvstændigt voksenliv med styr på bolig, uddannelse og arbejde samt økonomi og netværk.

Vores efterværn tilbydes til unge borgere i døgnophold på Ølandhus, udeboende unge samt unge i familiepleje.

Støtte- og kontakt under hele forløbet

Ølandhus 18+ har et fast team af kontaktpersoner tilknyttet, hvilket giver mulighed for at lave det bedst mulige match mellem kontaktperson og den unge.

Vi har særligt fokus på den unges relationer og arbejder derfor ikke alene i forhold til den enkelte borger, men tilbyder også rådgivning og vejledning til den unges familiemedlemmer.

Målgruppen for efterværn er unge mellem 18 og 23 år, der har været anbragt umiddelbart op til det 18. år, og som vurderes at have behov for støtte i overgangen fra det 18. år og ind i voksenlivet.

Tilbuddet henvender sig til hjemmeboende børn og unge samt unge bosiddende uden for hjemmet, der har behov for støtte og en fortrolig voksenkontakt, som ikke kan udfyldes i familien.

Mentor-ordning

(jf. LAB §2 stk. 9 og LAB § 2 ( kap 9b § 31b)

En mentor fra Ølandhus 18+ støtter den unge, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats, i at begynde/fastholde job eller uddannelse og bidrager som positive rollemodeller til en samfundsmæssig integration af de unge.

Det kan foregå gennem daglige morgenvækninger, enten telefonisk eller ved fysisk fremmøde. Der kan også ydes støtte i form af deltagelse i møder i forbindelse med job eller uddannelse, f.eks. på jobcenteret. En mentor kan evt. løse opgaven sammen med en kontaktperson, hvis det vurderes, at støttebehovet går ud over det rent beskæftigelsesmæssige.