Samarbejde mellem forældre og opholdssted

Tæt samarbejde mellem forældre og opholdssted

Vi tror på, at forældre forbliver enestående og væsentlige for børns udvikling og trivsel – også for anbragte børn. Og vi mener, at børnenes udviklingsmuligheder styrkes igennem et nært og anerkendende samarbejde med deres primære omsorgspersoner.

Det ligger os meget på sinde, at forældrene til børn og unge på Ølandhus oplever institutionens respekt for dem som forældre. Denne oplevelse tilstræber vi at give gennem åbenhed og inddragelse.

Samarbejdet mellem opholdssted og hjem er afgørende for børnene, og derfor har vi opbygget arbejdsstrukturer, der skal sikre en løbende dialog mellem pædagoger, forældre og børnene, som bor i huset.

Forældre til børn og unge på Ølandhus tilbydes kontakt med opholdsstedet på ugentlig basis. Vi stiller os til rådighed med udveksling og støtte i forhold til forældrenes samvær og samspil med deres børn. Og vi tilstræber gennem dialog og guidning at øge forældrenes indsigt i såvel samspillets som deres børns vanskeligheder og eventuelle diagnoser.

Forældresamarbejdet og -kontakten sørger vi for at styrke og vedligeholde blandt andet ved, at vi:

  • inviterer til deltagelse i særlige begivenheder og arrangementer på institutionen med deltagelse af forældre og pårørende, hvor vi vægter det uformelle samvær, der skaber rum for nærvær og kontakt.
  • tilstræber, at barnet/den unge tilbringer tid med sine forældre i planlagte weekender og dele af ferier i det omfang, som opleves konstruktivt af både forældre og barn/den unge og positivt understøtter den unges udvikling.
  • holder et så højt informationsniveau som muligt.

Vi lægger stor vægt på, at der generelt er en stor åbenhed mellem pædagoger og forældre. Der skal altid være mulighed for at kontakte hinanden, når der er behov for det. Dialog foregår både gennem skriftlige information og regelmæssige møder. Det forventes, at forældrene bidrager til dette samarbejde ved at deltage i møder og i øvrigt kontakte deres barns pædagoger, hvis der er grund hertil.

I begge huse er der mulighed for besøg, herunder også mulighed for, at forældre og pårørende kan overnatte, dette dog i et andet hus. Således kan vi tilbyde meget fleksibilitet i forhold til, hvordan kontakten optimeres, ligesom rent praktiske forhindringer kan minimeres.Kontakt

  64 63 11 22
  Hverdage klokken 8-15

   soren@olandhus.dk

Akut henvendelse (døgnet rundt)
  42 33 33 77 eller 64 63 11 22

Download vores folder

Olandhus brochure

>> Fællesskabet på Ølandhus og Hammershøj var ikke til at tage fejl af. Vi lærte at være et hold og at samarbejde. <<

– Tidligere beboer på Ølandhus