Pædagogisk grundlag: humanistisk relationspædagogik

Hos Ølandhus baserer vi vores arbejde og daglige omgang med vores børn og unge på en humanistisk relationspædagogik.

Relationer, kommunikation og nærvær er vigtige forudsætninger for børn og unges udvikling. Det er her, de ved at spejle sig i hinanden og i de voksne omkring sig opbygger og udvikler en identitet.

Hverdagen på Ølandhus er struktureret, og gennem en tæt kontakt med troværdige, tydelige og omsorgsfulde voksne søger vi at skabe succesoplevelser for vores børn og unge, så de får opbygget en positiv identitet og styrket selvtillid.

Vi fokuserer på vores børn og unges individuelle ressourcer og udviklingspotentiale, som de støttes i at udnytte. Og vi lægger stor vægt på, at møde børnene og de unge med forståelse, anerkendelse og nærvær.

Vi arbejder med at give de unge en forståelse for og fornemmelse af konsekvenserne af deres handlinger og valg. At bygge børnene og de unge op, støtte og styrke deres stærke sider og sætte ind over for de svage sider.

Vi giver dem tid og ro til at bearbejde uhensigtsmæssige måder at opføre sig på og forsøger at bevidstgøre dem om, hvilke positive holdninger og handlinger der kan sættes i stedet.

Vi skaber trygge rammer med tydelige og omsorgsfulde voksne, der vil de unge.

Kontakt

  64 63 11 22
  Hverdage klokken 8-15

   soren@olandhus.dk

Akut henvendelse (døgnet rundt)
  42 33 33 77 eller 64 63 11 22

Download vores folder

Olandhus brochure

>> De ansatte tog imod mig som den, jeg var, og så mig for den, jeg var. Og jeg følte mig for første gang accepteret. <<

– Tidligere beboer på Ølandhus