Kollegiet Skipper Clementsvej

Målgruppen for Kollegiet Skipper Clementsvej

Kollegiet Skipper Clements Vej er et botilbudslignende tilbud for voksne mellem 18-40 år under §85, der står over for sociale udfordringer, angst, omsorgssvigt, selvskadende adfærd eller opmærksomhedsforstyrrelser. Her stræber vi efter at skabe et hjemligt og støttende miljø, hvor borgerens trivsel og udvikling er omdrejningspunktet, uanset om borgeren ønsker at genvinde, udvikle eller fastholde sin funktionsevne, og uanset hvilke udfordringer og behov beboerne må have.

Hos Skipper Clements Vej Kollegiet har vi stort fokus på at skabe trygge rammer at udvikle sig i, her rummer vi voksne, der kan klare størstedelen af deres liv på egen hånd, men stadigvæk har behov for støtte og vejledning. Vores primære mål er at hjælpe beboerne med at opnå selvstændighed, og på sigt, bo i egen lejlighed.

Målgruppen for Kollegiet Skipper Clementsvej

Kollegiet Skipper Clements Vej er et botilbudslignende tilbud for voksne mellem 18-40 år under §85, der står over for sociale udfordringer, angst, omsorgssvigt, selvskadende adfærd eller opmærksomhedsforstyrrelser. Her stræber vi efter at skabe et hjemligt og støttende miljø, hvor borgerens trivsel og udvikling er omdrejningspunktet, uanset om borgeren ønsker at genvinde, udvikle eller fastholde sin funktionsevne, og uanset hvilke udfordringer og behov beboerne må have.

Hos Skipper Clements Vej Kollegiet har vi stort fokus på at skabe trygge rammer at udvikle sig i, her rummer vi voksne, der kan klare størstedelen af deres liv på egen hånd, men stadigvæk har behov for støtte og vejledning. Vores primære mål er at hjælpe beboerne med at opnå selvstændighed, og på sigt, bo i egen lejlighed.

Hverdagen på Kollegiet Skipper Clementsvej

På Skipper Clements Vej Kollegiet tilbyder vi individuelt tilpasset støtte ud fra individuelle indsatsmål. Vores fokus ligger på at motivere og støtte beboerne i deres daglige gøremål, ADL-træning, samt støtte til at komme til tandlæge og læge, opbygge sociale netværk, møder med offentlige instanser o.lign. Ligeledes er vi støttende i forhold til deltagelse i uddannelse og arbejde.

Beboerne støttes i at tage ansvar for eget liv og personlig vækst ud fra en, for beboeren, meningsgivende indsats. Hos os, anses beboerne som erfaringseksperter i sit eget liv. Det er deres personlige ønsker, håb og drømme, der sætter retningen for vores støtte og indsats. På den måde arbejder vi ud fra en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang, hvor vi tager udgangspunkt i beboerens udviklingsperspektiv og tror på, at denne kan komme sig helt eller delvist ved hjælp af en helhedsorienteret og sammenhængende socialpædagogisk indsats. 

Den individuelt tilpassede støtte og ressourcefokus, som Skipper Clements Vej Kollegiet tilbyder, omfatter også opbygning af tillidsfulde relationer, hvor vi fungerer som rollemodeller i en tryg ramme, hvor det er tilladt at lave fejl og lære af dem.

Boligerne

Kollegiet er indrettet med 6 individuelle lejligheder med udgang til et fælles område, hvor der er tv stue, fælles køkken, vaskerum, spiseafdeling som beboeren kan benytte. Vi tilbyder forskellige aktiviteter og støttemuligheder, der fremmer socialt samvær og daglig trivsel, herunder sport/fritidsaktiviteter, fælles madlavning/spisning flere gange om ugen samt kreative og sociale aktiviteter i fællesrummet.

Der er personaledækning i morgen, dag -og aftentimerne.

Hos Skipper Clements Vej Kollegiet har vi stort fokus på at skabe trygge rammer at udvikle sig i, her rummer vi voksne, der kan klare størstedelen af deres liv på egen hånd, men stadigvæk har behov for støtte og vejledning. Vores primære mål er at hjælpe beboerne med at opnå selvstændighed, og på sigt, bo i egen lejlighed.

Boligerne

Kollegiet er indrettet med 6 individuelle lejligheder med udgang til et fælles område, hvor der er tv stue, fælles køkken, vaskerum, spiseafdeling som beboeren kan benytte. Vi tilbyder forskellige aktiviteter og støttemuligheder, der fremmer socialt samvær og daglig trivsel, herunder sport/fritidsaktiviteter, fælles madlavning/spisning flere gange om ugen samt kreative og sociale aktiviteter i fællesrummet.

Der er personaledækning i morgen, dag -og aftentimerne.

Hos Skipper Clements Vej Kollegiet har vi stort fokus på at skabe trygge rammer at udvikle sig i, her rummer vi voksne, der kan klare størstedelen af deres liv på egen hånd, men stadigvæk har behov for støtte og vejledning. Vores primære mål er at hjælpe beboerne med at opnå selvstændighed, og på sigt, bo i egen lejlighed.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte afdelingsleder Lene Dragsbæk.

Tlf.: 20 68 59 22

E-mail: ld@olandhus.dk