Teglhuset børne- og ungehjem

Målgruppen for Teglhuset

Teglhuset er for unge og voksne i alderen 16-30 år. Vores beboere har et nedsat kognitivt eller psykisk funktionsniveau, med eller uden sekundære problematikker såsom autisme, angst eller PSTD.

Vi forstår vigtigheden af at skabe et miljø, hvor de unge mennesker kan udvikle de nødvendige færdigheder til at leve selvstændigt og på sigt forhåbentlig uafhængigt. Teglhuset har tilknyttet to rækkehuse tæt på, som kan fungere både som udslusning og indslusning, afhængigt af den enkelte beboers behov og udviklingstrin. Vores tilgang er baseret på individuel støtte og empowerment, hvor vi arbejder tæt sammen med beboerne for at styrke deres evner og selvtillid.

Målgruppen for Teglhuset

Teglhuset er for unge og voksne i alderen 16-30 år. Vores beboere har et nedsat kognitivt eller psykisk funktionsniveau, med eller uden sekundære problematikker såsom autisme, angst eller PSTD.

Vi forstår vigtigheden af at skabe et miljø, hvor de unge mennesker kan udvikle de nødvendige færdigheder til at leve selvstændigt og på sigt forhåbentlig uafhængigt. Teglhuset har tilknyttet to rækkehuse tæt på, som kan fungere både som udslusning og indslusning, afhængigt af den enkelte beboers behov og udviklingstrin. Vores tilgang er baseret på individuel støtte og empowerment, hvor vi arbejder tæt sammen med beboerne for at styrke deres evner og selvtillid.

Hverdagen på Teglhuset

Vi tilbyder et trygt og støttende miljø, hvor beboerne kan lære og øve sig i de daglige opgaver og udfordringer, der følger med at bo selvstændigt. Vores personale er dedikerede til at skabe en atmosfære præget af tillid, respekt og anerkendelse, hvor hver enkelt beboer føler sig set og hørt. Ved at integrere støtte, træning og opmærksomhed på individuelle behov og mål, stræber vi efter at ruste vores beboere til at opnå størst mulig selvstændighed og livskvalitet i deres eget hjem og samfundet som helhed. Teglhuset er et sted, hvor unge og voksne kan finde støtte, vejledning og en vej mod en mere selvstændig tilværelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte afdelingsleder Marianne Hessellund

Tlf.: 22 59 30 11

E-mail: marianne@olandhus.dk