Støtteophold på Skoven

Målgruppen for støtteophold på Skoven

Skoven tilbyder børn og unge i alderen 4-18 år under §32.6, med diagnoser indenfor ASF, eller med udfordringer/karakteristika, som profiterer af en visuel og struktureret specialpædagogik, med afsæt i TEACCH.

Hos Skoven er formålet at give barnet/familien/plejefamilien en pause i hverdagen. Støtteopholdet muliggør, at barnet eller den unge kan forblive i eget hjem, men samtidig nyde trygheden og de hjemlige omgivelser hos Skoven, hvor de deltager i planlagte aktiviteter sammen med andre børn, unge og det pædagogiske personale. Når visitation har fundet sted, etableres der et matchmøde, da det er vigtigt at sammensætningen af børnene/de unge bliver så ”harmonisk” som muligt, da huset ikke rummer mulighed for konstant etablering af mindre enheder.

Der udarbejdes en individuel dagsstruktur, som er baseret på viden og erfaringer med det enkelte barn, hvor barnet tilbydes de nødvendige pauser, får mulighed for at indgå i fællesskab på egne præmisser og tilbydes aktiviteter, med udgangspunkt i barnets kompetencer og nærmeste udviklingszone, i tæt samarbejde med hjemmet.

Målgruppen for støtteophold på Skoven

Skoven tilbyder børn og unge i alderen 4-18 år under §32.6, med diagnoser indenfor ASF, eller med udfordringer/karakteristika, som profiterer af en visuel og struktureret specialpædagogik, med afsæt i TEACCH.

Hos Skoven er formålet at give barnet/familien/plejefamilien en pause i hverdagen. Støtteopholdet muliggør, at barnet eller den unge kan forblive i eget hjem, men samtidig nyde trygheden og de hjemlige omgivelser hos Skoven, hvor de deltager i planlagte aktiviteter sammen med andre børn, unge og det pædagogiske personale. Når visitation har fundet sted, etableres der et matchmøde, da det er vigtigt at sammensætningen af børnene/de unge bliver så ”harmonisk” som muligt, da huset ikke rummer mulighed for konstant etablering af mindre enheder.

Der udarbejdes en individuel dagsstruktur, som er baseret på viden og erfaringer med det enkelte barn, hvor barnet tilbydes de nødvendige pauser, får mulighed for at indgå i fællesskab på egne præmisser og tilbydes aktiviteter, med udgangspunkt i barnets kompetencer og nærmeste udviklingszone, i tæt samarbejde med hjemmet.

Omgivet af skøn natur

Skoven er beliggende i Mou og er nærmeste nabo til vores børne- og ungehjem Engen 4-14 år og Fjorden 10-18 år, ud fra samme målgruppe som hos Skoven, og vi deles om diverse fællesfaciliteter. Det vil sige, at Skoven er beliggende ude på landet, hvor der hersker en udpræget fred og ro i skøn natur, blot et stenkast fra Fjorden, og omkranset af skov og eng.

Derudover er der mulighed for bevægelsesaktiviteter på stedet, hvor der bl.a. deles idrætssal med Engen og Fjorden, med plads til motoriske udfoldelser som boldspil, dans, balancetræning osv. Udenfor bygningen er der store fællesarealer, med multibane, samt mulighed for at stå på løbehjul, køre Mooncar og lign. Der er etableret en stor legeplads og i div. fællesbygninger, er der udover idrætssalen etableret gamerrum, krea-værksted og sanserum.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte afdelingsleder Gitte Sørensen.

Tlf.: 61 16 37 29

E-mail: gitte@olandhus.dk