Aflastningstilbuddet Tranum Engevej

Målgruppen for Tranum Engevej

På Tranum Engevej tilbydes kortvarige støtteophold for børn og unge i alderen 4-17 år jf. Barnets lov §43.6 stk. 3. Formålet med tilbuddet er at give barnet/familien/plejefamilien pause i hverdagen. Støtteopholdet muliggør, at barnet eller den unge kan forblive i eget hjem, men samtidig nyde trygheden og de hjemlige omgivelser på Tranum Engevej, hvor de deltager i planlagte aktiviteter sammen med andre børn, unge og det pædagogiske personale.

Når visitationen har fundet sted, etableres der matchmøde, da det er vigtigt at sammensætningen af børnene/de unge bliver så ”harmonisk” som muligt, da huset ikke rummer mulighed for konstant etablering af mindre enheder.

Målgruppen for Tranum Engevej

På Tranum Engevej tilbydes kortvarige støtteophold for børn og unge i alderen 4-17 år jf. Barnets lov §43.6 stk. 3. Formålet med tilbuddet er at give barnet/familien/plejefamilien pause i hverdagen. Støtteopholdet muliggør, at barnet eller den unge kan forblive i eget hjem, men samtidig nyde trygheden og de hjemlige omgivelser på Tranum Engevej, hvor de deltager i planlagte aktiviteter sammen med andre børn, unge og det pædagogiske personale.

Når visitationen har fundet sted, etableres der matchmøde, da det er vigtigt at sammensætningen af børnene/de unge bliver så ”harmonisk” som muligt, da huset ikke rummer mulighed for konstant etablering af mindre enheder.

Beliggenhed og faciliter

Tranum Engevej, er beliggende ude på landet, mellem Aabybro og Tranum, hvor der hersker en udpræget fred og ro med en skøn natur omkring og med en dejlig stor og lukket gårds-og legeplads.

Formålet med tilbuddet er at give barnet/familien/plejefamilien pause i hverdagen. Støtteopholdet muliggør, at barnet eller den unge kan forblive i eget hjem, men samtidig nyde trygheden og de hjemlige omgivelser på Tranum Engevej, hvor de deltager i planlagte aktiviteter sammen med andre børn, unge og det pædagogiske personale.

Vi har mulighed for bevægelsesaktivitet både uden- og indendørs, bl.a. har vi motorik og sanse rum. Rummene indeholder muligheder for forskellige former for fysisk bevægelse, ”boldbad”, dans, musik – sansestimulering. Der er etableret et træværksted og mulighed for større kreative aktiviteter.

Legepladsen er indrettet med trampolin, stor sandkasse, gynge, fodboldmål osv. I Laden er der multibane, samt mulighed for at stå på løbehjul, køre Mooncar og lign.

Hverdagen på aflastningstilbuddet Tranum Engevej

Et støtteophold på Tranum Engevej tilpasses individuelle behov og kan struktureres på forskellige måder afhængigt af den aktuelle situation. Typisk varer støtteperioderne 2-3 dage og kan arrangeres hver anden uge. I vores pædagogiske tilgang prioriteres det enkelte barns eller unges behov samt eventuelle diagnoser. Vi udvikler en skræddersyet daglig struktur, der tager højde for barnets eller den unges behov og ressourcer. Vores pædagogiske tilgang er inspireret af metoder som KRAP og TEACCH for at sikre en individuel og effektiv støtte til barnet eller den unge. Hos os prioriterer vi et trygt og støttende miljø, hvor barnet eller den unge kan trives og udvikle sig.

Hverdagen på aflastningstilbuddet Tranum Engevej

Et støtteophold på Tranum Engevej tilpasses individuelle behov og kan struktureres på forskellige måder afhængigt af den aktuelle situation. Typisk varer støtteperioderne 2-3 dage og kan arrangeres hver anden uge. I vores pædagogiske tilgang prioriteres det enkelte barns eller unges behov samt eventuelle diagnoser. Vi udvikler en skræddersyet daglig struktur, der tager højde for barnets eller den unges behov og ressourcer. Vores pædagogiske tilgang er inspireret af metoder som KRAP og TEACCH for at sikre en individuel og effektiv støtte til barnet eller den unge. Hos os prioriterer vi et trygt og støttende miljø, hvor barnet eller den unge kan trives og udvikle sig.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte afdelingsleder Jane Nielsen.

E-mail: jan@olandhus.dk