Bislev børne- og ungehjem

Målgruppen for Bislev

Ølandhus i Bislev er et børne- og ungehjem, der byder børn og unge mellem 10-18 år velkommen. Fælles for børn og unge med ophold på Ølandhus i Bislev er, at de enten er blevet diagnosticeret med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) i 2. eller 3. grad ifølge ICD 11, eller er under udredning herfor. Målgruppen omfatter derfor børn med stort eller meget stort støttebehov. Herunder kan komorbiditet være til stede, men vores primærindsats opbygges omkring ASF forståelse, og skabelsen af en tryg og overskuelig hverdag, hvor forudsigelighed, genkendelighed skaber strukturer, mønstre, regler og støttesystemer tilrettet det enkelte barn/ung.

Vores fornemste opgave er at de børn/unge mennesker der bor her, har et hjem med de rammer som er tilpasset dem. Du vil i Bislev opleve, at der ikke er så meget pynt rundt omkring og huset er indrettet med henblik på at skabe ro og give en følelse af ensartethed. Her læner vi os op ad den miljøterapeutiske viden. Vi lægger vægt på at bibeholde traditioner omkring fødselsdage, og højtider, da disse er/kan være betydningsfulde for barnet/den unge.

Målgruppen for Bislev

Ølandhus i Bislev er et børne- og ungehjem, der byder børn og unge mellem 10-18 år velkommen. Fælles for børn og unge med ophold på Ølandhus i Bislev er, at de enten er blevet diagnosticeret med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) i 2. eller 3. grad ifølge ICD 11, eller er under udredning herfor. Målgruppen omfatter derfor børn med stort eller meget stort støttebehov. Herunder kan komorbiditet være til stede, men vores primærindsats opbygges omkring ASF forståelse, og skabelsen af en tryg og overskuelig hverdag, hvor forudsigelighed, genkendelighed skaber strukturer, mønstre, regler og støttesystemer tilrettet det enkelte barn/ung.

Vores fornemste opgave er at de børn/unge mennesker der bor her, har et hjem med de rammer som er tilpasset dem. Du vil i Bislev opleve, at der ikke er så meget pynt rundt omkring og huset er indrettet med henblik på at skabe ro og give en følelse af ensartethed. Her læner vi os op ad den miljøterapeutiske viden. Vi lægger vægt på at bibeholde traditioner omkring fødselsdage, og højtider, da disse er/kan være betydningsfulde for barnet/den unge.

Hverdagen på Bislev børne- og ungehjem

Afdeling Bislev er et hus i to etager med 4 værelser på første sal og et soverum til personalet. I stueplan er der 3 værelser, stue, køkken, personalekontor, depotrum, 2 badeværelser et afslapningsrum, garderobe samt indgang til de unge. Ejendommen består ligeledes af 3 annekser hvoraf de 2 er værelser og det sidste er køkken alrum med vaskefaciliteter. Derforuden har afdeling Bislev en stor tilbygning hvor der er vaskerum, personaletoilet, multirum, sanserum samt stort mødelokale.

I Bislev har vi skabt et hjem med autismepædagogiske rammer, der hele tiden tilpasses hvert enkelte barns behov, der ligeledes er i tråd med barnets plan eller ungeplan, hvis barnet er 16+.

Trivsel og udvikling er vores centrale nøgleord i Bislev. Vi strukturerer hverdagen for at fremme forudsigelighed samtidig med, at vi udfordrer de unge på et passende niveau. Dette bidrager til mange børn og unge med ASF, som har et ønske og mål om et selvstændigt og meningsfuldt voksenliv, hvor en central del af denne vision inkluderer muligheden for at bo i egen bolig.

Målsætning

Vi ønsker i Bislev at skabe et optimalt specialpædagogisk miljø for børn/unge med ASF-diagnose. Dette gør vi gennem en overskuelig og forudsigelig hverdag der skaber grundlag for den enkeltes udvikling i et miljø der er kendetegnet af tryghed, tillid, ligeværdighed og forståelse. Vi vægter højt at Bislev er kendt for et miljø med tryghed, anerkendelse og motivation, hvor vi har fokus på at se hele mennesket.

Grundlæggende læner vi os op ad TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children”). Respekten for det enkelte barn/den enkelte unge med en autismediagnose er en af grundstenene i TEACCH. Dette sammenholdt med en tilpasning af omgivelserne til barnet/den unge samt et pædagogisk sigte på at hjælpe barnet/den unge med at kompensere for de udfordringer, som autismediagnosen medfører via rutiner, genkendelighed, forudsigelighed samt forskellige visuelle hjælpemidler. Herved kan det blandt andet lykkes at skabe et overblik over dagligdagen for barnet/den unge samt trinvist, at dele dagligdagen op tilpasset den enkeltes forudsætninger og kunnen, så overbelastning og for høje krav undgås.

Målsætning

Vi ønsker i Bislev at skabe et optimalt specialpædagogisk miljø for børn/unge med ASF-diagnose. Dette gør vi gennem en overskuelig og forudsigelig hverdag der skaber grundlag for den enkeltes udvikling i et miljø der er kendetegnet af tryghed, tillid, ligeværdighed og forståelse. Vi vægter højt at Bislev er kendt for et miljø med tryghed, anerkendelse og motivation, hvor vi har fokus på at se hele mennesket.

Grundlæggende læner vi os op ad TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children”). Respekten for det enkelte barn/den enkelte unge med en autismediagnose er en af grundstenene i TEACCH. Dette sammenholdt med en tilpasning af omgivelserne til barnet/den unge samt et pædagogisk sigte på at hjælpe barnet/den unge med at kompensere for de udfordringer, som autismediagnosen medfører via rutiner, genkendelighed, forudsigelighed samt forskellige visuelle hjælpemidler. Herved kan det blandt andet lykkes at skabe et overblik over dagligdagen for barnet/den unge samt trinvist, at dele dagligdagen op tilpasset den enkeltes forudsætninger og kunnen, så overbelastning og for høje krav undgås.

Metoder og værktøjer tilpasset den enkelte

Herudover benytter vi os desuden af andre forskellige metoder og værktøjer, som vi erfaringsmæssigt er vidende om er velegnede til mennesker med en diagnose indenfor ASF. Der er tale om velkendte metoder og værktøjer, som nedenfor kort præsenteres og efterfølgende beskrives anvendelsen af metoderne og værktøjerne mere konkret i rammen af en autismeforståelse.

Her er der tale om KRAP, som fokuserer på Kognitive ressourcer i en anerkendende praksis. Mobilize Me og PlaNet er visuelle støttesystemer, som kan benyttes som støtte for den unge.

De børn/unge mennesker der bor i Bislev, skal af PPR tilbydes et dagtilbud. Det vil ud fra den enkelte blive tilpasset efter det behov som de har. For unge 16+ er der kontakt med UU vejleder.

I Bislev kan man som barn/ung forvente følgende

I Ølandhus’ Bislev-afdeling er vi opmærksomme på, at børn og unge med ASF har individuelle behov og varierende grader af funktionsnedsættelse. Med den rette planlægning og støtte oplever vi, at disse unge kan trives og udvikle sig i trygge og sikre rammer omgivet af voksne, med en fagprofessionel forståelse af ASF.

Vi tror på, at ved at tilbyde en tryg og støttende atmosfære samt skræddersyet pædagogisk indsats kan vi støtte vores beboere på deres vej mod en mere selvstændig fremtid.

Med udgangspunkt i den enkeltes behov, ønsker, interesser og ressourcer laves der en kognitiv sagsformulering, en ressourceblomst samt en måltrappe. Disse danner grundlag for tilrettelæggelsen af det daglige arbejde og i de aktiviteter der tilbydes således, at den enkelte har mulighed for at opnå størst mulig livskvalitet. Ved at anvende forskellige kommunikationsformer tilpasset den enkeltes behov, ønsker vi at give mulighed for at den enkelte kan gøre sig forståelig, få størst mulig indflydelse på eget liv og dermed opnå størst mulig livskvalitet.

I Bislev kan man som barn/ung forvente følgende

I Ølandhus’ Bislev-afdeling er vi opmærksomme på, at børn og unge med ASF har individuelle behov og varierende grader af funktionsnedsættelse. Med den rette planlægning og støtte oplever vi, at disse unge kan trives og udvikle sig i trygge og sikre rammer omgivet af voksne, med en fagprofessionel forståelse af ASF.

Vi tror på, at ved at tilbyde en tryg og støttende atmosfære samt skræddersyet pædagogisk indsats kan vi støtte vores beboere på deres vej mod en mere selvstændig fremtid.

Med udgangspunkt i den enkeltes behov, ønsker, interesser og ressourcer laves der en kognitiv sagsformulering, en ressourceblomst samt en måltrappe. Disse danner grundlag for tilrettelæggelsen af det daglige arbejde og i de aktiviteter der tilbydes således, at den enkelte har mulighed for at opnå størst mulig livskvalitet. Ved at anvende forskellige kommunikationsformer tilpasset den enkeltes behov, ønsker vi at give mulighed for at den enkelte kan gøre sig forståelig, få størst mulig indflydelse på eget liv og dermed opnå størst mulig livskvalitet.

Kontaktteamet

I Bislev arbejder vi grundlæggende med pædagogisk grundstruktur som forudsætning for udarbejdelsen af individuelles pædagogiske strukturer for det enkelte barn/unge. I forlængelse heraf udarbejdes der metodebeskrivelser, som understøtter tilgangen til det enkelte barn. Det sikrer ensrettet tilgang og forståelse af barnets behov.

Hver barn/ung er tilknyttet et kontaktteam som har den primære kontakt, vejledning og administration i henhold til den enkelte. Det sikrer barnet tryghed og udvikling. Det er også kontaktteamet der holder ungesamtaler med barnet, og følger barnet til aftaler i skole, læge, tandlæge, psykiatri, psykolog m.m.

Det er også kontaktteamet der i samarbejde med socialrådgiver og afdelingsleder udfærdiger pædagogiske planer, statusskrivelser med tilhørende udvalgte KRAP modeller. Fx ressourceblomsten, måltrappen og kognitiv sagsformulering som respons på barnets plan, hvori målene for barnets ophold er specificeret.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte afdelingsleder Paw Groes.

Tlf.: 20 75 01 91

E-mail: pgr@olandhus.dk