Engen børne- og ungehjem

Velkommen til Engen

Engen er en del af Ølandhus’ ASF-afdeling i Mou under § 43, stk. 1, nr. 6, og stk. 3. Engen er målrettet børn og unge i alderen 4-14 år indenfor ASF, eller med udfordringer og adfærd, der vil profiterer af en visuel og struktureret specialpædagogik, med afsæt i TEACCH.

På Engen tildeles børnene en primærpædagog, samt et kontaktteam på flere medarbejdere. Primærpædagogen deltager fast i møder osv. omkring barnet. Derudover tilbyder Engen et omsorgsmiljø med personale, der er uddannet til at varetage børnenes særlige behov for trygge, forudsigelige, tydelige og rutineprægede rammer, med stabile voksne og en anerkendende tilgang.

Hos Ølandhus er praksis grundlagt på den pædagogiske metode KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende, Praksis), hvilket præger dagligdagen på Engen. Det betyder bl.a. at fokus vil være rettet mod barnets ressourcer og de forhold, der lykkes for barnet. Dertil benytter vi bl.a. Mobilize Me, som er et digitaliseret værktøj, hvor der udarbejdes en individuel og visuel dagsstruktur, som er baseret på viden og erfaringer med det enkelte barn, så barnet tilbydes de nødvendige pauser, får mulighed for at indgå i fællesskab på egne præmisser og tilbydes aktiviteter, med udgangspunkt i barnets kompetencer og nærmeste udviklingszone.   

Velkommen til Engen

Engen er en del af Ølandhus’ ASF-afdeling i Mou under § 43, stk. 1, nr. 6, og stk. 3. Engen er målrettet børn og unge i alderen 4-14 år indenfor ASF, eller med udfordringer og adfærd, der vil profiterer af en visuel og struktureret specialpædagogik, med afsæt i TEACCH.

På Engen tildeles børnene en primærpædagog, samt et kontaktteam på flere medarbejdere. Primærpædagogen deltager fast i møder osv. omkring barnet. Derudover tilbyder Engen et omsorgsmiljø med personale, der er uddannet til at varetage børnenes særlige behov for trygge, forudsigelige, tydelige og rutineprægede rammer, med stabile voksne og en anerkendende tilgang.

Hos Ølandhus er praksis grundlagt på den pædagogiske metode KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende, Praksis), hvilket præger dagligdagen på Engen. Det betyder bl.a. at fokus vil være rettet mod barnets ressourcer og de forhold, der lykkes for barnet. Dertil benytter vi bl.a. Mobilize Me, som er et digitaliseret værktøj, hvor der udarbejdes en individuel og visuel dagsstruktur, som er baseret på viden og erfaringer med det enkelte barn, så barnet tilbydes de nødvendige pauser, får mulighed for at indgå i fællesskab på egne præmisser og tilbydes aktiviteter, med udgangspunkt i barnets kompetencer og nærmeste udviklingszone.   

Betydningsfuld indretning for børn med ASF

Huset og værelserne er indrettet efter at kunne tilgodese barnets/den unges sensoriske udfordringer, hvor dæmpede farver og minimalt visuelt kaos hjælper med at reducere overstimuli og skaber et behageligt miljø for beboeren og dennes personlige interesser. Naturens beroligende atmosfære er bragt ind i Engens stue, hvilket påvirker barnets/den unges sensoriske nervesystem positivt og bidrager bl.a. til mindre stress og øget tryghed.

Dagligdagen på Engen bærer præg af en struktureret og visualiseret specialpædagogik til gavn for børnene/de unge. Der udarbejdes en individuel dagsstruktur, som er baseret på viden og erfaringer omkring det enkelte barn. Barnet tilbydes de nødvendige pauser, får mulighed for at indgå i et fællesskab på egne præmisser og tilbydes aktiviteter med udgangspunkt i barnets kompetencer og nærmeste udviklingszone.

Vi forsøger at skabe en hverdag for børnene, der er så hjemlig og almindelig som muligt. Derfor vil vi præsentere børnene for div. aktiviteter i det omfang, de kan rumme det.

Natur præger ro og tryghed

Engen er nærmeste nabo til Ølandhus’ børne- og ungehjem Fjorden, for unge i alderen 10 – 18 år. Dette giver børnene med ASF-udfordringer en tryghed og forudsigelighed ved en evt. flytning til Fjorden senere hen pga. alder.

Børne- og ungehjemmet Engen er beliggende ude på landet i 1. række mod Fjorden, omkranset af skov og eng. Her hersker der en udpræget fred og ro i en skøn natur. Der er mulighed for bevægelsesaktiviteter på stedet, hvor der bl.a. er egen idrætssal, med plads til motoriske udfoldelser som boldspil, dans, balancetræning osv. Der er en lukket legeplads, med trampolin, stor sandkasse og gynger. Udenfor bygningen og den lukkede legeplads, er der store fællesarealer, med multibane, samt mulighed for at stå på løbehjul, køre Mooncar og lign. Der er etableret en stor legeplads og i div. fælles bygninger, er der udover idrætssalen etableret gamerrum, krea-værksted og sanserum.

Natur præger ro og tryghed

Engen er nærmeste nabo til Ølandhus’ børne- og ungehjem Fjorden, for unge i alderen 10 – 18 år. Dette giver børnene med ASF-udfordringer en tryghed og forudsigelighed ved en evt. flytning til Fjorden senere hen pga. alder.

Børne- og ungehjemmet Engen er beliggende ude på landet i 1. række mod Fjorden, omkranset af skov og eng. Her hersker der en udpræget fred og ro i en skøn natur. Der er mulighed for bevægelsesaktiviteter på stedet, hvor der bl.a. er egen idrætssal, med plads til motoriske udfoldelser som boldspil, dans, balancetræning osv. Der er en lukket legeplads, med trampolin, stor sandkasse og gynger. Udenfor bygningen og den lukkede legeplads, er der store fællesarealer, med multibane, samt mulighed for at stå på løbehjul, køre Mooncar og lign. Der er etableret en stor legeplads og i div. fælles bygninger, er der udover idrætssalen etableret gamerrum, krea-værksted og sanserum.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte afdelingsleder Gitte Sørensen.

Tlf.: 61 16 37 29

E-mail: gitte@olandhus.dk