Socialkorpset

Socialkorpset tilbyder en individuelt tilrettelagt indsats, hvor vi samarbejder med borgeren om at styrke selvstændigheden, udvikle livskompetencer og forberede til voksenlivet med udgangspunkt i borgerens egne ønsker, håb og drømme.

Ølandhus’ Socialkorps arbejder både med forebyggende, vedligeholdende og udviklende indsatser afhængigt af myndighedens vurdering af behov.

Socialkorpsets indsatser er fleksible med mulighed for døgndækning. Endvidere har vi som udgangspunkt mulighed for at starte op med én dags varsel, hvilket gælder alle dage om året.

Akutanbringelser

§ 12, stk. 3

Familiebehandling

§ 32.5

Støtte-kontaktperson

§ 32.3

Afløsning eller støtteophold

§ 84, stk. 1

Samvær

§ 104 stk. 3

Bostøtte

§ 85