Dagligdagen på bo- og opholdsstedet Ølandhus

I Ølandhus fungerer vi på mange måder som en stor familie i den måde, dagligdagen forløber på, og i måden, vi er sammen på. Men vi arbejder også målrettet på at styre skole- og arbejdsmæssige færdigheder for at øge de unges selvværd og ruste dem til en selvstændig tilværelse.

Vi lægger blandt andet stor vægt på, at de unge har et udadvendt fritidsliv og deltager i aktiviteter uden for opholdsstedet, så de får kontakt med andre unge og udbygger deres sociale netværk.

Fritidsliv

På Ølandhus får børnene og de unge mulighed og rammerne for at bearbejde eventuelle traumer og for at fokusere på indlæring af nødvendige sociale kompetencer. Det gør vi på mange måder, blandt andet i naturen. Vi er omkranset af fjord og skov, og vi forsøger at gøre naturen til en fast del af vores hverdag.

Vi har en bred vifte af tilbud, vi anvender som pædagogiske redskaber. Sport og fritidstilbud i lokalsamfundet, motorjolle, vandski, fiskeri, heste og ridning. Desuden tager vi os tid til at sejle i Limfjorden, køre go-cart, spille fodbold, gøre rent, cykle ture, bage snobrød og lave lektier.

Struktur og faste rammer

Struktur i hverdagen med faste tidspunkter er en vigtig del af livet på Ølandhus.

Dagligdagens udformning afhænger af den enkelte beboer og aldersgruppe, men herunder kan du se et eksempel på, hvordan dagen forløber for en beboer i Hammershøj (aldersgruppe 7-14 år).

Eksempel på dagsprogram (Hammershøj)

06.45 - 08.00:

Godmorgen

  • Vækning
  • Bad
  • Morgenmad
  • Børste tænder
08.10 - 13.30: Skole
14.00 - 15.00:

Stilletime (mandag-torsdag)

  • Lektielæsning
14.30 - 15.00:

Livshistorie

Hver 14. dag i stilletimen er der afsat en halv time til livshistorie. Her kan børnene sætte billeder eller ting i deres mappe, eller vi undersøger konkrete emner omkring det enkelte barns opvækst. (Tilbuddet er frivilligt, da det skal være lystbetonet).

15.00 - 15.30:

Eftermiddagskaffe

Fælles eftermiddagskaffe i stuen

15.30 - 16.30: Alle børn deltager i børnemøde torsdag i ulige uger.
17.00 - 17.30: Der smøres madpakker til næste dag.
18.00 - 18.30: Fælles aftensmad i stuen.
19.45 - 20.00:

Aftenritual

Børste tænder, toiletbesøg m.m.

20.00 - 20.25: Fælles godnathistorie i stuen.
20.25 - 20.45: Godnat.