Natur og omgivelser ved Ølandhus

Bosted for 7-18-årige med psykosociale, adfærds- og indlæringsmæssige problemer

Hos Ølandhus modtager vi børn og unge, som af forskellige årsager ikke har mulighed for at bo hos deres familie. Vi gør hver dag vores bedste for at give dem det bedst mulige alternativ.

Alle børn og unge er unikke mennesker, som hver især har krav på individuel støtte og behandling – og på tryghed og omsorg.

Vores primære målgruppe er børn og unge med psykosociale, adfærdsmæssige og indlæringsmæssige problemer, herunder børn med diagnoser som Tourette og ADHD. Vi har også erfaring med andre målgrupper, herunder børn/unge med selvskadende adfærd.

  • Afdeling Østerbys målgruppe er børn og unge i alderen 10-18 år (23 år efterværn)
  • Afdeling Hammershøjs målgruppe er børn i alderen 7-14 år
  • Afdeling Torslevgaards målgrupper er børn og unge i alderen 10-18 år (23 år - efterværn)
  • Aflastning i decideret aflastningshus børn og unge i alderen 7-18 år

Vi modtager både børn, der kan deltage i folkeskolens undervisning, børn, der har brug for støtte i folkeskolen, og børn, der har brug for et andet tilbud end det, folkeskolen tilbyder.

Vores huse tilbyder også aflastningspladser. Aflastningspladserne kan bruges i både weekender og på hverdage og tilrettelægges efter det enkelte barns eller unge menneskes behov.

Ølandhus arbejder ikke med børn og unge med kendte misbrugsproblemer ved indskrivningen på afdelingerne.

Kontakt

  64 63 11 22
  Hverdage klokken 8-15

   soren@olandhus.dk

Akut henvendelse (døgnet rundt)
  42 33 33 77 eller 64 63 11 22

Download vores folder

Olandhus brochure

>> Fællesskabet på Ølandhus og Hammershøj var ikke til at tage fejl af. Vi lærte at være et hold og at samarbejde. <<

– Tidligere beboer på Ølandhus