Opholdssted for 4-18-årige med psykosociale, adfærds- og indlæringsmæssige problemer

Hos Ølandhus modtager vi børn og unge, som af forskellige årsager ikke har mulighed for at bo hos deres familie. Vi gør hver dag vores bedste for at give dem det bedst mulige alternativ.

Alle børn og unge er unikke mennesker, som hver især har krav på individuel støtte og behandling – og på tryghed og omsorg.

Vores primære målgruppe er børn og unge med psykosociale, adfærdsmæssige og indlæringsmæssige problemer, herunder børn med diagnoser som ADHD. Vi har også erfaring med andre målgrupper, herunder børn/unge med selvskadende adfærd.

Afdelingerne er specifikt godkendt til den specifikke målgruppe:

  • Afdeling Østerbys målgruppe er børn og unge i alderen 10-18 år - primære målgruppe er børn og unge med psykosociale, adfærdsmæssige og indlæringsmæssige problemer, herunder børn med diagnoser som ADHD
  • Afdeling Hammershøjs målgruppe er børn i alderen 7-14 år - primære målgruppe er børn og unge med psykosociale, adfærdsmæssige og indlæringsmæssige problemer, herunder børn med diagnoser som ADHD
  • Afdeling Torslevgaards målgrupper er børn og unge i alderen 8-18 år - primære målgruppe er børn og unge med psykosociale, adfærdsmæssige og indlæringsmæssige problemer, herunder børn med diagnoser som ADHD
  • Afdeling Børnehuset på Engen - Autismespektrumforstyrrelser i mild til svær grad
  • Aflastning børn og unge i alderen 4-18 år - Autismespektrumforstyrrelser - børn og unge med psykosociale, adfærdsmæssige og indlæringsmæssige problemer, herunder børn med diagnoser som ADHD

Vi modtager både børn, der kan deltage i folkeskolens undervisning, børn, der har brug for støtte i folkeskolen, og børn, der har brug for et andet tilbud end det, folkeskolen tilbyder.

Ølandhus arbejder ikke med børn og unge med kendte misbrugsproblemer ved indskrivningen på afdelingerne.