Socialkorpset

Socialkorpset tilbyder en individuelt tilrettelagt indsats, hvor vi samarbejder med borgeren om at styrke selvstændigheden, udvikle livskompetencer og forberede til voksenlivet med udgangspunkt i borgerens egne ønsker, håb og drømme.

Ølandhus’ Socialkorps arbejder både med forebyggende, vedligeholdende og udviklende indsatser afhængigt af myndighedens vurdering af behov.

Socialkorpsets indsatser er fleksible med mulighed for døgndækning. Endvidere har vi som udgangspunkt mulighed for at starte op med én dags varsel, hvilket gælder alle dage om året.

Børn og unge - Barnets lov

Akutanbringelser

§ 12, stk. 3

Anbringelse i egne rammer

§ 46, jf. §43 nr. 5

Tidligt forbyggende og støttende indsater

§ 30 og § 32

Afløsning eller støtteophold

SEL § 84, stk. 1

Samvær

§ 104 stk. 3

Børnefaglig undersøgelse 

§ 20

Voksenområdet - Serviceloven

Bostøtte

§ 85

Housing First efter CTI, ICM

og M-ACT

§ 85a

Afklarende indsatser

§ 82b

VUM 2.0

Tidsrelevante fokusområder

Dobbeltdiagnose

Seksualiserende adfærd

Selvskade

Spiseforstyrrelse