Om Ølandhus

Velkommen til Ølandhus –
Et socialpædagogisk botilbud og børn- og ungehjem siden 1988

Med over 35 års erfaring yder Ølandhus trygge og udviklende miljøer for børn, unge og voksne, der har brug for socialpædagogiske indsatser og støtte.  Vi tilbyder differentierede pladstyper og en lang række andre tilbud, med henblik på at skabe en helhedsorienteret indsats med perspektiv, kvalitet og med borgeren i centrum.

Ølandhus er godkendt med 112 godkendte pladser til børn og unge fordelt på vores 13 afdelinger, derudover driver vi Ølandhus specialskole med plads til børn og unge, der har det svært i skolen, imens vi tilbyder bostøtte til voksne. Vores vision er at skabe fleksibel og døgndækket tilbud med fokus på tilrettelæggelse af en individuel og højtspecialiseret indsats til en konkurrencedygtig pris.

Velkommen til Ølandhus –
Et socialpædagogisk botilbud og børn- og ungehjem siden 1988

Med over 35 års erfaring yder Ølandhus trygge og udviklende miljøer for børn, unge og voksne, der har brug for socialpædagogiske indsatser og støtte.  Vi tilbyder differentierede pladstyper og en lang række andre tilbud, med henblik på at skabe en helhedsorienteret indsats med perspektiv, kvalitet og med borgeren i centrum.

Ølandhus er godkendt med 112 godkendte pladser til børn og unge fordelt på vores 13 afdelinger, derudover driver vi Ølandhus specialskole med plads til børn og unge, der har det svært i skolen, imens vi tilbyder bostøtte til voksne. Vores vision er at skabe fleksibel og døgndækket tilbud med fokus på tilrettelæggelse af en individuel og højtspecialiseret indsats til en konkurrencedygtig pris.

Mennesket først

Vi arbejder ud fra et grundprincip om, at vi sætter mennesket først og gennem samarbejde styrker den enkeltes potentiale og trivsel.

Vi er her for at være hjælpe og støtte børn, unge og voksne, der påvirkes af en hverdag med psykosocial udfordringer. Alle mennesker burde have en tryg og omsorgsfuld opvækst og dagligdag, hvor de føler at der er plads til at være sig selv, og hvor de kan udvikle sine potentialer. Hvis det ikke er muligt hjemme, skal de have det bedst mulige alternativ – Det er det Ølandhus bestræber sig på at være.  

Vi er nysgerrige og innovative i vores tilgang, så flest mulige opnår en selvstændig tilværelse i egen bolig med mindst indgribende indsats.

Relationer, kommunikation og nærvær

Når en beboer flytter ind hos os, er det ofte for at få brudt nogle mønstre og vaner, der ikke er hensigtsmæssige og står i vejen for naturlige udvikling. Relationer, kommunikation og nærvær er derfor vigtige værdier for os i vores arbejde, hvor vi søger at skabe succesoplevelser for de børn, unge og voksne, der bor på en af Ølandhus´ afdelinger.  Vi vil gerne medvirke til, at de opbygger en positiv identitet og styrket selvtillid. Vi har øje for helheden og lægger derfor blandt andet vægt på at indgå i det lokalsamfund, som omgiver os samt at få et naturligt samarbejde med forældrene og de pårørende.

En stor del af de børn og unge, der tidligere har boet på Ølandhus, er i dag i faste jobs eller under uddannelse. Vi lægger vægt på, at børnene og de unge hjælpes til at kunne fungere i sociale sammenhænge – både i fritiden, i skolen og i fritidsjobs.

En af årsagerne til vores høje succesrate er, – tror vi – at vi bruger lokalsamfundet og sørger for at være en del af det – i stedet for at holde os for os selv. Vores børn og unge deltager blandt andet i lokale sports- og fritidstilbud, ligesom vi bruger vores stærke, lokale netværk til at finde praktikophold og fritidsjobs.

Relationer, kommunikation og nærvær

Når en beboer flytter ind hos os, er det ofte for at få brudt nogle mønstre og vaner, der ikke er hensigtsmæssige og står i vejen for naturlige udvikling. Relationer, kommunikation og nærvær er derfor vigtige værdier for os i vores arbejde, hvor vi søger at skabe succesoplevelser for de børn, unge og voksne, der bor på en af Ølandhus´ afdelinger.  Vi vil gerne medvirke til, at de opbygger en positiv identitet og styrket selvtillid. Vi har øje for helheden og lægger derfor blandt andet vægt på at indgå i det lokalsamfund, som omgiver os samt at få et naturligt samarbejde med forældrene og de pårørende.

En stor del af de børn og unge, der tidligere har boet på Ølandhus, er i dag i faste jobs eller under uddannelse. Vi lægger vægt på, at børnene og de unge hjælpes til at kunne fungere i sociale sammenhænge – både i fritiden, i skolen og i fritidsjobs.

En af årsagerne til vores høje succesrate er, – tror vi – at vi bruger lokalsamfundet og sørger for at være en del af det – i stedet for at holde os for os selv. Vores børn og unge deltager blandt andet i lokale sports- og fritidstilbud, ligesom vi bruger vores stærke, lokale netværk til at finde praktikophold og fritidsjobs.

Ølandhus kerneværdier

Vores primære arbejdsmetode tager udgangspunkt i KRAP, imens måden, vi omgås hinanden og børnene og de unge på, tager udgangspunkt i et sæt kerneværdier. Disse er værdier, som vi hele tiden har med os i vores daglige arbejde, og som stiller krav til os både menneskeligt og fagligt:

Engagement

Den enkelte medarbejders engagement er en forudsætning for alt fra de store linjer til de små detaljer: engagement i barnet/den unge, i stedet, i kollegerne og den fælles opgave, som Ølandhus udgør.

Vi engagerer os i hinanden som mennesker. Vi opstiller mål for os selv som individer og som organisation og stiller krav til hinanden. Vi involverer os i opgaven og samarbejder på tværs i organisationen. Igennem nærvær, faglighed og eget engagement søger vi at optimere barnet/den unges engagement i eget liv og udvikling.

Omsorg

Omsorg er et nøgleord i alle elementer af vores omgang med hinanden og i vores arbejdsproces. Vi forstår omsorg som en forudsætning for behandling og en nødvendighed i arbejdet med individer, hvoraf mange har været udsat for omsorgssvigt. Vi drager omsorg for den enkeltes trivsel og udviser omsorg i måden, vi forstår og behandler hinanden på.

Vi iagttager og handler på et fagligt grundlag med omsorg for øje i forhold til den enkeltes viser behov. Vi sikrer, at basale behov for psykisk og fysisk nærhed og pleje dækkes. Vi vægter, at indretningen og rammerne fremstår hjemlige og hyggelige, at der er tid til samtaler og til ”godnat” med det enkelte barn/unge, og at der er fokus på sundhed og trivsel i alle aspekter.

Faglighed

Ølandhus er en professionel organisation, og vi har et stort ansvar i at sikre vores børn og unge den bedst mulige behandling. Derfor sikrer vi os, at al vores personale er i besiddelse af nødvendig, relevant og opdateret faglig viden og indsigt, således at vi kan yde den mest optimale indsats for vores børn, unge og voksne. Tværfaglighed vægtes højt for at sikre et nuanceret syn på den enkelte og dennes behov.

Vi samarbejder på tværs med andre relevante faggrupper – lærere, psykologer, socialrådgivere m.fl. Vi vægter vidensdeling mellem institutionens ansatte højt for at give hver enkelt medarbejder de bedst mulige forudsætninger for at vide og forstå, hvad der rører sig hos det enkelte barn/den enkelte unge. Vi tilbyder løbende vores ansatte supervision, temadage og kurser for at sikre, at vores faglige viden er aktuel.

Forskellighed

Vi er alle forskellige – både som mennesker og fagpersoner. Hos Ølandhus værdsætter vi forskelligheden og de muligheder, mangfoldigheden giver for en dybere forståelse for og indsigt i arbejdets og tilværelsens kompleksitet. Vi giver plads til forskelligheden som en unik mulighed for at skabe rummelighed og dynamik i organisationen og for vores unge. Vi anerkender og imødekommer kulturel, religiøs og baggrundsmæssig forskellighed.

Vi undersøger og understøtter hinandens forskellighed igennem dialog og faglig sparring. Vi værdsætter forskellig uddannelsesbaggrund og variation i kompetencer og anvender disse i hverdagen i forskellige og tilpassede ansvarsområder. Vi understøtter retten til forskellighed hos vores unge ved at anerkende og positivt italesætte deres særligheder.

Åbenhed

Vi tilstræber stor åbenhed i organisationen – i såvel samarbejdet med kolleger, de unge, forældre og eksterne aktører. Vi forstår åbenhed som villighed til at dele indsigt, holdninger og synspunkter med hinanden og som gennemskuelighed og tydelighed i såvel organisatoriske som sociale sammenhænge.

Vi er tydelige omkring forventninger til os selv, hinanden og samarbejdet. Vi kommunikerer åbent og ærligt i mødet med det enkelte menneske og giver hinanden konstruktiv feedback og spejling – både mellem kollegaer og til vores børne, unge og voksne – og deler vores overvejelser og iagttagelser.

Igennem inddragelse i egen barnets plan og statusrapport sikrer vi, at det enkelte barn/ung involveres i egen behandling og udvikling på et niveau, der er tilpasset den enkelte.

Vi er åbne for besøg og deler gerne vores tanker, overvejelser og vores pædagogik og metoder.

Tryghed

Tryghed er en betingelse for udvikling og vækst for såvel anbragte børn, unge og voksne som personale. Ølandhus vægter, at det enkelte menneske inden for afdelingernes rammer kan føle sig tryg med en forvisning om at blive mødt med ordentlighed og etik og at blive behandlet med respekt. Alle har egenskaber og kompetencer, der respekteres og værdsættes som ligeværdige.

Vi skaber tryghed for den enkelte gennem stabile og tydelige rammer, genkendelighed og forudsigelighed. Vi tillader ikke mobning og understøtter gennem personalets eksempel positive rollemodeller for samvær og konflikthåndtering. Vi er bevidste om, hvad vi siger og hvordan, således at vores kommunikation og adfærd understøtter vores normer og værdier for omgang og opførsel.

"Jeg husker tydeligt, hvordan jeg blev behandlet med menneskelig respekt, og hvordan Ølandhus var en stor familie, jeg var en del af."

Michael – tidligere beboer

"Jeg fik omsorg, og den holdt mig ovenvande og gav mig troen på, hvordan livet burde føles, og den følelse tillod jeg mig aldrig at glemme."

Jannie – tidligere beboer

"Jeg har brugt de voksne til at tale med, når jeg har haft det svært. De har støttet mig i de valg, jeg har stået overfor i mit liv. Det har gjort en forskel for mig, fordi jeg føler, at de tager mig seriøst, og det har givet mig mere ro på mit liv ."

Samantha – nuværende beboer

"Jeg indså, efter en samtale på opholdsstedet, at jeg måtte gøre noget seriøst, og tog beslutning om at arbejde målrettet på at forandre mig. Ølandhus efterværn blev mit vendepunkt. Den hjælp betyder meget. Jeg har ikke haft andre, jeg kunne gå til overhovedet, og efterværnet drev mig til fremdrift og udvikling."

Vatusan – tidligere beboer

"Tiderne på Ølandhus er det bedste, der kunne være sket for mig. Jeg har været utrolig glad for at bo på Hammershøj. Samarbejdet mellem personalet og min mor var rigtig godt."

Tøttrup – tidligere beboer

"På afdelingen Hammershøj mødte jeg mange personlige udfordringer, som jeg fik råd og vejledning til. Jeg husker Ølandhus for sammenholdet, venskaberne, omsorg, læring og opdragelse."

Michael – tidligere beboer

"Personalet på afdelingen Hammershøj tog imod mig som den, jeg var, og så mig for den, jeg var. For en gang skyld følte jeg mig accepteret."

Jannie – tidligere beboer

"Nu er jeg i efterværn på Poppelvej, som er for unge, der er på vej videre ud i livet. Her får jeg den støtte jeg har behov for, men med langt større selvstændighed og ansvar for eget liv."

Samantha – nuværende beboer

"Fritidslivet på Ølandhus har gjort mig åben, og jeg har nemmere ved at møde nye mennesker. Mit budskab til andre er at behandle andre som man selv vil behandles. Viser du respekt får du respekt. Og for Guds skyld: Tænk positivt!"

Tøttrup – tidligere beboer