Bestyrelsen i Ølandhus

 

Ølandhus APS ledes overordnet af en bestyrelse. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for den daglige drift af Ølandhus og udgøres af følgende medlemmer:

 

Formand:

Steen Pihl Sørensen


Uddannelse:
HD - Civiløkonom


Erhvervserfaring:

Divisionsdirektør for DUOS Bosteder


Tidligere:
Adm. direktør for LOPBA – Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance (2014-2020)


Formand for Handicapbranchen Danmark (2019-2020)


Afdelingsdirektør hos Focus Advokaterne

 

Regionsdirektør og Erhvervchef i Sydbank


Steen har igennem sine jobs i LOPBA og som formand for Handicapbranchen Danmark tilegnet sig stort kendskab til og stor erfaring med ydelser inden for Serviceloven.

 

Medlemmer:

Allan Søgaard Larsen


Uddannelse:

Master of arts


Erhvervserfaring:
Bestyrelsesformand i DUOS Gruppen
Bestyrelsesformand i Blæksprutten


Tidligere:
Adm. direktør i Falck (2004-2016)
Ansat i Falck (1996-2004)

Morten Grønborg Larsen

 

Erhvervserfaring:

Morten er officer i Flyvevåbnet og arbejder på Air Transport Wing Aalborg.

 

Formand for Venstre i Jammerbugt Kommune.

 

Tidligere:

 Morten har arbejdet på Ølandhus som vikar og fungerede i en periode som stedfortræder for Irvin Andersen.

 

Morten er bosiddende på Øland og er søn af Gotfred Larsen, som i tidernes morgen startede Ølandhus. Er desudden aktiv musiker.

 

Thomas Valentin Wallin


Uddannelse:

Cand Merc. i Finansiering og Regnskab

 

Erhvervserfaring:
Adm. direktør for DUOS Gruppen A/S


Bestyrelsesformand for DUOS Personlig Assistance, DUOS Senior Service, DUOS Bosteder


Bestyrelsesmedlem i Blæksprutten


Næstformand i Velfærdsudvalget i Dansk Erhverv


Tidligere:
Adm. direktør for Tandlægen.dk (2016-2018)
Vice President i Coloplast (2007-2016)


Sekretær:

Bøje Holmsgaard Lundtoft

 

Uddannelse:
Bøje er bankuddannet og har
suppleret med en Master i Ledelse.

 

Erhvervserfaring:

Har selvstændig virksomhed med tilbud om professionelt bestyrelsesarbejde og konsulentarbejde inden for økonomi, ledelse og forretningsudvikling.

Nuværende lokalpolitiker på 12. år, heraf aktiv på 7. år i Social- & Sundhedsudvalget. Nuværende bestyrelsesformand for S/I FGU Nordvest på 2. år. 

 

Tidligere:
Har arbejdet inden for finanssektoren i 18 år, heraf med økonomi, ledelse og projekter i kommunal forvaltning i 6 år. 


Har mere end 25 års erfaring indenfor professionelt og frivilligt bestyrelsesarbejde inden for forskellige brancher.