1. Generelt

Denne persondatapolitik beskriver, hvorledes Ølandhus APS indsamler og behandler oplysninger om dig. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via vores hjemmesider, www.olandhus.dk. Ølandhus APS er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Du kan kontakte os eller rette henvendelse på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål?

Hjemmesiden

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi automatisk oplysninger om dig, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på vores hjemmesider, din IP-adresse og informationer om din computer/mobil med henblik på at optimere konverteringen på vores hjemmesider, forbedre denne og foretage målrettet markedsføring.

Når du opretter en profil på formidlingen.dk, indsamler vi oplysninger om dig, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., CPR nr. CV, Ansøgning, kompetencer, uddannelse. Når du udfylder vores kontaktbokse, indsamler vi oplysninger om dig, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., udfyldte kommentarer og øvrige oplysninger du har udfyldt.

Nyhedsbrevet

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, afgiver du dit udtrykkelige samtykke til, at vi må indsamle oplysninger om dig, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., oplysninger om, hvad du har søgt og eventuelt ønsker.

Vi bruger de oplysninger, som vi indsamler i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrevet til at administrere tilmeldingen, til at tilbyde dig særlige fordele og til direkte markedsføring, herunder for at kunne informere dig om vores services, ledige vagter og andre nyheder og informationer, som du har givet dit samtykke til, at vi må sende til dig.

Indsamlingen af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre funktioner på vores hjemmesider og opbygningen af disse samt tilbyde dig relevante informationer. Vi bruger kun din IP-adresse til at fastlægge din geografiske placering. Indsamlingen af oplysninger på vores hjemmesider er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig.

Vi indsamler kun oplysninger i forbindelse med nyhedsbrevet, hvis du afgiver dit udtrykkelige samtykke hertil. Indsamlingen af oplysninger er nødvendig for, at vi kan tage kontakt og i den forbindelse har et minimum af oplysninger.

3. Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål?

Vi anvender eksterne virksomheder til blandt andet at foretage den tekniske drift af vores hjemmesider fx bistår vores leverandører os i forbindelse med udførelse af målrettet markedsføring, herunder til retargeting, og forbedring af vores hjemmesider samt til din bedømmelse af vores services. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende dataene til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.

4. Tredjeparts databehandlere

 Leverandørnavn Adresse EU Ikke EU Certificeringer
 

Microsoft

 

Agriport 601, Middenmeer, Netherlands

 

X

   

CIS Benchmark
CSA-STAR attestation
CSA-STAR certification
CSA-STAR self assessment
ISO 20000-1:2011
ISO 22301
ISO 27001
ISO 27017
ISO 27018
ISO 27701
ISO 9001
SOC
WCAG

 

Docusign

 

Unknown – Amsterdam and Frankfurt

 

X

   

ISO 22301
ISO 27001
ISO 27017
ISO 27018
ISO 27701
ISO 9001
SOC

5. Dine rettigheder

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

Indsigtsretten

Du er til enhver tid berettiget til skriftlig at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. Dette gøres ved at logge ind på din profil og benytte dig af indsigtsformularen.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. For udlevering af flere kopier forholder vi os retten til at opkræve et gebyr på DKK 50,00 pr. indsigtshenvendelse.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til selv at logge ind og rette de data eller evt. rette skriftlig henvendelse til os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. , så oplysningerne kan blive korrigeret.

Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din profiloprettelse på www.formidlingen.dk har du selv mulighed for at korrigere via log-in til din brugerprofil.

Retten til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke til din tilmelding til vores nyhedsbrev. I det omfang behandling af dine oplysninger er nødvendige, fx for at kunne overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Dette gøres ved at logge ind på din profil og benytte dig af sletningsformularen.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte. Dette gøres ved at logge ind på din profil og benytte dig af vores GDPR-formularer.

Retten til dataportabilitet

Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig, når vi indsamler dine personoplysninger i forbindelse med:

  1. at du har oprettet en profil hos os
  2. at du afgiver dit samtykke til, at vi bruger din IP-adresse til at fastlægge din geografiske placering
  3. at du afgiver dit ssamtykke til tilmelding til vores nyhedsbrev

Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til af særlige grunde at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi indsamler til brug for at forbedre funktioner på vores hjemmesider og opbygningen heraf. Du har endvidere til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi behandler med henblik på direkte markedsføring.

Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling.

Dette gøres ved at logge ind på din profil og benytte dig af vores GDPR-formularer.

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til, at vi bruger din IP-adresse til at fastlægge din geografiske placering og dit samtykke til tilmelding til vores nyhedsbrev. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, skal du være opmærksom på, at vi i visse tilfælde kan være berettiget til at fortsætte behandlingen. I sådanne tilfælde vil du blive orienteret herom. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Retten til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger.

Sletning af persondata

Såfremt du ikke gør brug af vores hjemmesider i en periode på 2 år, vil vi automatisk slette de oplysninger, som vi har registreret om dig, idet vi dog for at opfylde lovkrav, herunder krav i regnskabslovgivningen (5 år fra udgangen af regnskabsåret) og forbrugerlovgivningen (den 2-årige reklamationsret), kan gemme visse personoplysninger i en længere periode.

Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med, at du har givet dit samtykke til, at vi må sende dig markedsføring pr. e-mail, SMS og post, vil vi slette, hvis du tilbagekalder dit samtykke, medmindre vi er berettiget til at fortsætte behandlingen.

Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, vil vi slette, såfremt du retter henvendelse herom. I samtlige nyhedsbreve vil du have mulighed for at respondere og derved at fravælge din tilmelding. Ved framelding, sletter vi automatisk de data vi har indsamlet på dig.

6. Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

7. Ændringer i persondatapolitikken

Vi er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne Persondatapolitik. Såfremt vi foretager væsentlige ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på vores hjemmesider.

Vores kontaktoplysninger

Ølandhus er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via vores hjemmesider. Vi har DUOS A/S som udfører på vores IT, og hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, kan du kontakte os / DUOS:

DUOS A/S
Ellebjergvej 52, 1. sal
2450 København SV
Tlf. nr.: 36347900
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.