Sagsbehandlere

Til sagsbehandlere

Arbejder du med et barn eller ung, som ikke trives til dagligt, møder udfordringer på socialt og psykisk niveau – og har svært ved at overskue hverdagen, eller måske en voksen, der mangler den fornødne støtte til at klare dagligdagens opgaver.

Så kan vi hjælpe dig. På Ølandhus tilbyder vi børn, unge og voksne en hverdag i trygge omgivelser, hvor de kan føle sig hjemme.

Vi arbejder professionelt, omsorgsfuldt og nærværende med børn og unge i alderen 4-30 år.

Vi arbejder med individuelle tilbud, med fokus på en god og stabil hverdag, stilladsering og udvikling af mestringsstrategier. Herigennem er vores mål, at borgerne får fornyet tro på sig selv og deres mulighed for at mestre hverdagen.

Vi tilbyder

Uforpligtende drøftelse forud for egentlig visitationsproces. Du er altid velkommen til en uformel og uforpligtende telefonisk drøftelse, eventuelt sparring omkring din unge – også selvom denne ikke resulterer i en anbringelse på vores bosted. Vi har både socialfagligt og pædagogisk stor erfaring i unge med omfattende vanskeligheder.

  • Grundig visitationsproces med vægt på klar og tydelig kommunikation og aftaler
  • ​Dialogbaseret samarbejde med sagsbehandler under anbringelsen
  • Vi lægger vægt på løbende dokumentation

Individuelle løsninger i forhold til den enkelte unges behov.

Vi tilbyder

Uforpligtende drøftelse forud for egentlig visitationsproces. Du er altid velkommen til en uformel og uforpligtende telefonisk drøftelse, eventuelt sparring omkring din unge – også selvom denne ikke resulterer i en anbringelse på vores bosted. Vi har både socialfagligt og pædagogisk stor erfaring i unge med omfattende vanskeligheder.

  • Grundig visitationsproces med vægt på klar og tydelig kommunikation og aftaler
  • ​Dialogbaseret samarbejde med sagsbehandler under anbringelsen
  • Vi lægger vægt på løbende dokumentation

Individuelle løsninger i forhold til den enkelte unges behov.

Vi arbejder under følgende paragraffer

Vores tilbud

Aktiviteter og udvikling

Samarbejde med familie og netværk

Vi hjælper børn og unge videre ud i livet

Der kan være mange årsager til, at man ikke trives i hverdagen, og nogle gange skal der signifikante forandringer til, før tingene ændrer sig til det bedre.

​På Ølandhus kan vi hjælpe og støtte den enkelte unge på dennes præmisser.

​Vi har mange dygtige pædagoger ansat på vores børne- og ungehjem, og som har stor erfaring med håndteringen af de unges udfordringer.

​Vi har fokus på den enkeltes behov, vi har en lyttende og anerkendende tilgang til vores unge.

Formålet med vores arbejde er, at vi skal hjælpe børnene og de unge med at få en bedre hverdag. Vi vil på bedste vis tage hånd om den unges udfordringer og forsøge at udvikle barnets livskompetencer og mestringsstrategier. Vi arbejder kontinuerligt med et fokus på ungeinddragelse.

Vil du vide mere?

Lyder vi som det rette børne- og ungehjem for en af de unge, du arbejder med?

​Vi vil gerne høre fra dig, og drøfte behovene, og vi sender gerne et behandlingstilbud. Du kan kontakte os på telefon 64 63 11 22 eller e-mail adm@olandhus.dk. Vi kan også lave en aftale, hvor du kigger forbi. Vi ligger i Aabybro, i Jammerbugt Kommune.

Har en af dine unge behov for at flytte på et børne- og ungehjem, er vi eksperterne.​​​

Tilbudsportalen

Du kan finde oplysninger om bl.a. takster, tilbudstyper, pladser på tilbudstypen på Tilbudsportalen.