Ølandhus Skole – en socialpædagogisk skole

 

Undervisning er en integreret del af Ølandhus’ samlede socialpædagogiske og behandlingsmæssige indsats. På Ølandhus Skole skaber vi struktur for eleverne ved, at de på forhånd kender aftalerne og føler tryghed ved, at det er de voksne, der er ansvarlige. Samtidig oplever eleverne genkendelighed og gentagelser i undervisningssituationer og i hverdagen.

 

Eleverne har indlæringsvanskeligheder af en art og omfang, så de ikke kan finde plads i Folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Kendetegnende for vores elever er, at de ofte har lidt mange nederlag, ikke mindst i Folkeskolen. Derfor har mange af dem opbygget en stor modvilje overfor formaliseret undervisning.

 

Mange har derfor ved start på Ølandhus Skole en forventning om, at kæden af negative erfaringer vil fortsætte. De kæmper med mindreværdskomplekser og er usikre på egne evner og medarbejdernes hensigter.

 

Skolestrukturen hos Ølandhus Skole er udformet, så den giver eleverne mulighed for at lære om alle livets facetter; lige fra daglige gøremål til socialisering og faglig indlæring. På den måde får de den nødvendige viden til senere at kunne begå og klare sig som selvstændige individer i samfundet.

 

For at skabe de bedste forudsætninger for elevens lyst til at deltage i undervisningen gør vi meget ud af, at eleverne føler tryghed i undervisningssituationen. De skal føle sig omgivet af imødekommende og fleksible voksne, der er i stand til at fravige faglige krav, når der i stedet er behov for omsorg, tryghed og tillidsfulde relationer.

 

Først, når eleverne oplever det ufarlige i at vise nysgerrighed og interesse i at lære noget nyt, reagerer de ved at være legende, nysgerrige og eksperimenterende.