Ølandhus Skole – en socialpædagogisk skole

Undervisningen er en integreret del af Ølandhus’ samlede socialpædagogiske og behandlingsmæssige indsats, og skolen tager udgangspunkt i et helhedssyn, hvor kongstanken for elevernes hverdag er sammenhæng og kontinuitet.

Målet med undervisningen er, at eleverne erhverver sig såvel faglig viden som basale kundskaber og almen dannelse. Vi vægter fagligheden og kvalitet i undervisningen højt, og der er ingen tvivl om, at vores elever er bedre rustede til i deres voksenliv at bryde med deres sociale arv, når de klarer sig godt fagligt.

Skolestrukturen hos Ølandhus Skole er udformet, så den giver eleverne mulighed for at lære om alle livets facetter lige fra daglige gøremål til socialisering og faglig indlæring for på den måde at give dem den nødvendige viden til senere at kunne begå og klare sig som selvstændige individer i samfundet.

Det centrale er, at eleverne er i centrum, og at de oplever helhed, stabilitet og nærhed i alle forhold. Elevernes lyst til og accept af at skulle lære er bundet op på tryghed i undervisningssituationen og imødekommende og fleksible voksne, som kan fravige faglige krav og udvise omsorg og forståelse, når der er behov for det.

Beliggenhed

Ølandhus Skole har adresse på Søndergårde 8 på på en lille ugeneret vej. Omkring skolen er der skønne naturomgivelser og fine udearealer. Limfjorden ligger kun nogle få hundrede meter væk, og der er ligeledes gåafstand til skov.

Skolebygningen rummer i alt 685 m2, hvoraf de 145 m2 er administration.

Skolen er indrettet med 4 undervisningslokaler (dansk/matematik, musik, formning og enkeltundervisning), et fælleslokale, en bold-/legesal og et køkken. Herudover er der gode toiletforhold og mulighed for bad og omklædning.

Ud over vores egen interne skole samarbejder vi med folkeskolerne i området. Således har vi elever tilknyttet både Skovsgårdskolen og Brovst Skole.

Kontakt

  64 63 11 22
  Hverdage klokken 8-15

   soren@olandhus.dk

Akut henvendelse (døgnet rundt)
  42 33 33 77 eller 64 63 11 22

Download vores folder

Olandhus brochure

>> Fællesskabet på Ølandhus og Hammershøj var ikke til at tage fejl af. Vi lærte at være et hold og at samarbejde. <<

– Tidligere beboer på Ølandhus