Struktur og tryghed i skoledagen

 

Det centrale er eleverne og deres trivsel, og at de oplever helhed, stabilitet og nærhed i alle forhold. Dette er en vigtig forudsætning for, at eleverne tør slippe kontrollen over, hvad der skal ske. På den måde tilegner eleven sig et handlesæt til at agere i sociale relationer og sammenhænge.

Det overordnede mål er at lære sig selv at kende på godt og ondt – og at lære at samarbejde med elever og voksne i gruppen. Muligheden for at tilegne sig viden og færdigheder vil forhåbentligt blive ledsaget af en følelse af fremskridt, der fordrer lyst til at komme videre, lære mere og anvende det tillærte.

Gennem undervisningen og i den daglige omgang med eleverne går vi efter at motivere dem til at indtage nyt land og turde forlade det kendte destruktive mønster til fordel for konstruktivitet og kreativitet.

Det integrerede heldagstilbud er indbygget i vores hverdagsliv med eleverne. Vi tilstræber at tilgodese potentialer og udviklingsområder. Dette er afstemt efter den enkelte elevs aktuelle udviklingstrin og behandlingsplan. I skolen arbejder vi med differentieret undervisning, og eleverne bliver undervist både individuelt og i grupper.

 

Positiv og anerkendende tilgang

Omdrejningspunktet for eleverne er den tætte, nære voksenkontakt og relation. Vores undervisere tager hånd om den enkelte elev og kan rumme de traumatiske oplevelser, der ofte står i vejen for elevens motivation og læringslyst.

Det er nødvendigt at kunne skabe en positiv vej ind til eleven og vise, at de er gode nok, som de er. Vi lægger stor vægt på, at vores undervisere formår at læse elevens følelsesmæssige tilstand og kan udvise omsorg og være nærværende. Samtidig er underviseren autoriteten, der har styringen og er fleksibel og tålmodig.