Hvilke fag undervises der i?

Dansk

Dansk er et af de to hovedfag på Ølandhus skole. Faget foregår primært i skolebygningerne, hvor eleverne følger en tilrettelagt undervisning i forhold til deres opnåede faglige klassetrin.

Danskfaget er gennemgående i alle Ølandhus Skoles moduler og i livet på Ølandhus generelt, hvor vægtningen ligger på kommunikation, samvær og dannelse.

Vi vægter læsning, og det at kunne formulere sig mundtligt og skriftligt, meget højt. I den skriftlige del af faget inddrager vi i høj grad brug computeren som redskab, da vi benytter forskellige programmer til læring og mestring. Vi gør meget ud af at lære vores børn/unge om god og ansvarlig adfærd, herunder sikker chat, i forbindelse med computere, computerspil og internet.

 

Engelsk

Den grundlæggende engelskundervisning foregår som klasseundervisning tre timer ugentligt. Yderligere undervises de ældste elever i basal grammatik. Vi bruger ofte musik i faget og synger eller lytter eksempelvis til engelske sange, hvorefter vi taler om teksterne, analyserer og oversætter dem.

 

Historie

Historieundervisningen er primært indlagt i danskfaget. Specifikt arbejder vi med tv-/radioavis en gang om ugen, og her kommer de historiske emner/temaer på banen på en kreativ og sjov måde.

Vi har også temauger, hvor historiefaget er gennemgående.

 

Kristendomskundskab

Undervisning i etik og moral indgår i alle moduler på Ølandhus Skole, og ofte bliver aktuelle problemstillinger taget op i undervisningen. Religion og kristendom indgår naturligt som en del af den daglige danskundervisning.

Elever, der skal konfirmeres, går til konfirmationsforberedelse i Tranum eller i deres hjemsogn, hvis dette ønskes og er praktisk muligt.

 

Samfundsfag

Undervisningen er primært indlagt i danskfaget. Specifikt laver vi en tv-/radioavis en gang om ugen, og her kommer aktuelle samfundsmæssige emner ofte på banen.

Vi har ligeledes temauger, hvor samfundsfag er gennemgående.

 

Matematik

Matematik er et af de 2 hovedfag på Ølandhus Skole.

Matematikundervisningen foregår primært i klasserne, hvor eleverne følger en tilrettelagt undervisning i forhold til deres faglige niveau og klassetrin. Desuden laver vi kurser inden for specifikke områder og arbejder en del med praktisk matematik.

Vi forsøger hele tiden at udvikle undervisningen, så den bliver målrettet den enkelte elev så meget som muligt.

 

Natur/teknik

Natur/teknik-undervisning indgår i vid udstrækning i fagene dansk og matematik. Vi har dog også særskilte timer i faget for de elever, der fagligt hører til på 1.-6. klassetrin. Herudover har fagdage og emneuger natur/teknik som et af omdrejningspunkterne.

 

Geografi

Faget er integreret i den daglige undervisning samt i vores ugentlige tv-/radioavis, på temadage og på lejrskoler for de ældste elever.

 

Biologi

Der undervises både i fauna og flora og kroppens anatomiske udvikling, herunder seksualundervisning. Dette foregår bl.a. på temadage og på lejrskoler.

 

Idræt

I sommerperioden, og når vejret i øvrigt tillader det, foregår idrætsundervisningen i nærområdet, på boldbanen og i naturen omkring. Eksempelvis har vi Glarborgen her på Øland, et udendørs aktivitetsområde, som er perfekt til at få pulsen op og få noget bevægelse ind i hverdagen. Løb, cykling, boldspil og golf er blot nogle af de områder, vi arbejder indenfor.

I vinterhalvåret afvikles idrætstimerne i ØAH-Hallen i Halvrimmen, og her beskæftiger vi os eksempelvis med boldspil, badminton, fitness, leg og gymnastik.

Svømmeundervisning er pt. ikke muligt, men vi arbejder på at kunne tilbyde dette i fremtiden.

 

Musik

Vi har et veludstyret musiklokale, hvor der både undervises i hold og laves enkeltundervisning i og efter skoletiden. Vi har morgensang mindst 2 gange om ugen, og i det hele taget fylder musik og musikundervisning meget på vores skole, da vi mener, at vores elever har stor glæde heraf.

 

Billedkunst/håndarbejde

I billedkunst arbejder vi med elevernes æstetiske og skabende læreprocesser, og de bliver undervist i materialelære om eksempelvis ler, maling, farver, papir, stoffer, glas m.m. Faget udbydes som valgfag, men er også en integreret del af dansk- og matematikundervisningen.

 

Hjemkundskab

Faget er integreret i de daglige måltider, hvor hver elev får undervisning i madlavning, borddækning, hygiejne m.m. Der lægges stor vægt på, at eleverne får et indgående kendskab til en sund og varieret kost.

Faget udbydes desuden som valgfag.

 

Fysik/kemi

Vi benytter fysiklokalet på Skovsgård Skole, og eleverne modtager undervisning efter Folkeskolens planer.

 

Tysk

Tysk udbydes i øjeblikket som valgfag og oprettes ikke hvert skoleår.

 

Sløjd

Vi har i øjeblikket ikke mulighed for at udbyde sløjd som fag i skolen.