Hvilke fag undervises der i?

Dansk

Dansk og matematik er de to hovedfag på Ølandhus skole.
Faget dansk foregår primært i skolebygningerne, hvor eleverne følger en tilrettelagt undervisning i forhold til deres opnåede faglige klassetrin.

Danskfaget er gennemgående i alle Ølandhus skoles moduler og i livet på Ølandhus generelt, hvor vægtningen ligger på kommunikation – samvær og dannelse.

Vi vægter læsning og det at kunne formulere sig mundtligt meget højt. Den skriftlige del af faget er ligeledes højt vægtet, og her inddrager vi i høj grad brug af computer. Vi gør i forbindelse med computere, computerspil og internettet meget ud af at lære vores børn/unge om god og ansvarlig adfærd, herunder sikker chat.

Engelsk

Den grundlæggende engelsk-undervisning foregår som klasseundervisning tre timer ugentligt. Yderligere undervises de ældste elever i basal Grammatik. Vi bruger ofte musik i faget og synger eller lytter eksempelvis til engelske sange, hvorefter vi taler om teksterne, analyserer og oversætter.

Historie

Historie-undervisningen er primært indlagt i danskfaget. Specifikt arbejder vi dog med tv/radio-avis en gang om ugen, og her kommer de historiske emner/temaer ofte på banen.

Vi har også temauger, hvor historiefaget er gennemgående.

Kristendomskundskab

Undervisning i etik og moral indgår i alle Ølandhus skoles moduler, og ofte bliver aktuelle problemstillinger taget op i undervisningen. Religion og kristendom indgår gennem emner og temaer som en del af den daglige danskundervisning.

Elever, der skal konfirmeres, går til konfirmationsforberedelse i Tranum eller i deres hjemsogn, hvis dette ønskes og er praktisk muligt.

Samfundsfag

Undervisningen er primært indlagt i danskfaget. Specifikt arbejder vi dog med tv/radio-avis en gang om ugen, og her kommer aktuelle samfundsmæssige emner ofte på banen.

Vi har ligeledes temauger, hvor samfundsfag er gennemgående.

Naturfag

Matematik

Dansk og matematik er de 2 hovedfag på Ølandhus skole.

Matematikundervisningen foregår primært på klasserne, hvor eleverne følger en tilrettelagt undervisning i forhold til deres opnåede faglige klassetrin. Desuden laver vi kurser inden for specifikke områder og arbejder en del med praktisk matematik.

Vi forsøger hele tiden at udvikle undervisningen, så den bliver så målrettet den enkelte elev som muligt.

Natur/teknik

Natur/teknik-undervisning indgår i vid udstrækning i fagene dansk og matematik. Vi vil dog fremover lave særskilte timer i faget for de elever, der fagligt hører til på 1.-6. klasssetrin. Herudover vil fagdage og emneuger komme til at have natur/teknik som et af omdrejningspunkterne.

Geografi

Faget er integreret i den daglige undervisning i skolen samt i vores ugentlige tv/radiao-avis, på temadage og lejrskoler for de ældste elever.

Biologi

Der undervises både i fauna og flora og kroppens anatomiske udvikling, herunder seksualundervisning. Dette foregår bl.a. på temadage og lejrskoler.

Praktiske og kreative fag

Idræt

I sommerperioden, og når vejret i øvrigt tillader det, foregår idrætsundervisningen i nærområdet, på boldbanen og i naturen omkring. Løb, cykling, boldspil og golf er blot nogle af de områder, vi arbejder indenfor.

I vinterhalvåret afvikles idrætstimerne i ØAH-Hallen i Halvrimmen, og her beskæftiger vi os eksempelvis med boldspil, badminton, fitness, leg og gymnastik.

Svømmeundervisning er pt. ikke muligt, men vi arbejder på at kunne tilbyde dette i fremtiden.

Musik

Vi har et veludstyret musiklokale, hvor der både kan undervises i hold og laves enkeltundervisning i og efter skoletiden. Vi har morgensang mindst 2 gange om ugen, og i det hele taget fylder musik og musikundervisning meget på vores skole, da vi mener, at vores elever profiterer meget heraf.

Billedkunst/håndarbejde

I billedkunst arbejder vi med elevernes æstetiske og skabende læreprocesser, og de bliver undervist i materialelære om eksempelvis ler, maling, farver, papir, stoffer, glas m.m. Faget udbydes som valgfag, men er også en integreret del af dansk- og matematikundervisningen.

Hjemkundskab

Faget er integreret i de daglige måltider, hvor hver elev får undervisning i madlavning, borddækning, hygiejne, m.m. Der lægges stor vægt på, at eleverne får et indgående kendskab til en sund og varieret kost.

Faget udbydes desuden som valgfag.

Fysik/kemi

Vi benytter fysiklokalet på Skovsgård Skole, og eleverne modtager undervisning efter folkeskolens planer.

Tysk

Tysk udbydes i øjeblikket kun som valgfag og oprettes ikke hvert skoleår.

Sløjd

Vi har i øjeblikket ikke mulighed for at udbyde sløjd som fag i skolen.

Kontakt

  64 63 11 22
  Hverdage klokken 8-15

   soren@olandhus.dk

Akut henvendelse (døgnet rundt)
  42 33 33 77 eller 64 63 11 22

Download vores folder

Olandhus brochure

>> De mennesker, der bruger energi på at diskutere med dig eller på at rette på dig, interesserer sig for dig – ellers ville de jo bare kigge den anden vej. <<

– Michael, tidligere beboer på Ølandhus