Skoledagens udformning

Struktur og faste rutiner

Det er vigtigt for vores elevgruppe, at undervisningen foregår i velkendte omgivelser med struktur og faste rutiner. Ligeledes er det af stor vigtighed for eleverne at vide, hvad de skal, og hvilke voksne de skal være sammen med.

Små ændringer i elevernes hverdag kan medføre, at de bliver angste og nervøse. De går i baglås, og dermed skabes modstand mod undervisning. Derfor er et væsentligt omdrejningspunkt i Ølandhus skoles miljø, at tidspunkter og aftaler er noget, alle overholder. Struktur og forudsigelighed er gennemgående nøglefaktorer, og vores lærere og pædagoger tilstræber at gøre hele undervisningsmiljøet så trygt og genkendeligt for eleverne som muligt.

Hovedparten af elevernes undervisning er voksenstyrede opgaver. I takt med elevernes modning og faglige fremskridt øges graden af åbne opgaver og muligheder for medbestemmelse.
Den ydre styring er med til at skabe tryghed og struktur, hvilket fremmer elevernes evne til at koncentrere sig og giver dem mulighed for fordybelse i opgaven.

Indhold og opbygning

Fra mandag til torsdag er der dagligt 4 undervisningsmoduler à 45 minutter, mens der fredag er 3 moduler.

Skoledagen starter hver dag klokken 8.00 og slutter omkring klokken 14.

Ud over klasseundervisningen i modulerne har vi fællessamlinger, og vi spiser ligeledes sammen.
Fællessamlingerne har fagligt indhold, hvor vi eksempelvis ser og diskuterer nyhederne, taler om aktuelle emner og har almen træning i at tale i en forsamling.

Vores fællessamlinger har et stort pædagogisk afkast i form af læring i god opførsel og almindelig ro og orden, og det er også her, voksne og elever har tid til at snakke om, hvad der sker i de unges liv.

Den daglige undervisning foregår enten som fælles klasseundervisning eller i små hold med individuelle opgaver eller gruppearbejde. Elevernes opgaver er primært lukkede og meget strukturerede, for at undervisningen bliver så konstruktiv mulig. Alle skoleopgaver tilstræbes at være på den individuelle elevs niveau, så han eller hun derved opnår en følelse af succes og lyst til at udvikle sig fagligt.

Kontakt

  64 63 11 22
  Hverdage klokken 8-15

   soren@olandhus.dk

Akut henvendelse (døgnet rundt)
  42 33 33 77 eller 64 63 11 22

Download vores folder

Olandhus brochure

>> De mennesker, der bruger energi på at diskutere med dig eller på at rette på dig, interesserer sig for dig – ellers ville de jo bare kigge den anden vej. <<

– Michael, tidligere beboer på Ølandhus