Hvordan er en skoledag på Ølandhus Skole?

 

Ølandhus Skole forbereder eleverne til 9. klasses afgangsprøve. Tilgangen til undervisningen er kreativ, nysgerrig og legende, og derved kan vi rumme de elever, som ikke kan finde sig til rette andre steder. Der undervises efter Folkeskoleloven og bestemmelserne om specialundervisning under §20. Desuden kan der gives dispensationer i enkelte fag samt ændringer i timenormeringen.

 

Skoledagens udformning

  • Fra mandag til torsdag er der dagligt 4 undervisningsmoduler à 45 minutter, mens der fredag er 3 moduler.
  • Skoledagen starter hver dag klokken 8.00 og slutter omkring klokken 14.00.
  • Ud over klasseundervisningen i modulerne har vi fællessamlinger, og vi spiser ligeledes sammen.
  • Fællessamlingerne har fagligt indhold, hvor vi eksempelvis ser og diskuterer nyhederne, taler om aktuelle emner og har almen træning i at tale i en forsamling.
  • Vores fællessamlinger har et stort pædagogisk afkast i form af læring i god opførsel og almindelig ro og orden, og det er også her, at voksne og elever har tid til at snakke sammen om, hvad der sker i de unges liv.
  • Den daglige undervisning foregår enten som fælles klasseundervisning eller i små hold med individuelle opgaver eller gruppearbejde. Elevernes opgaver er primært lukkede og meget strukturerede, for at undervisningen bliver så konstruktiv som mulig. Alle skoleopgaver tilstræbes at være på den individuelle elevs niveau, så han eller hun opnår en følelse af succes og lyst til at udvikle sig fagligt.

 

Rummelig undervisning

Undervisning og uddannelse er en del af den personlige og sociale udviklings- og dannelsesproces, som alle børn og unge gennemgår. For elever på Ølandhus Skole kommer dertil, at fejludvikling skal justeres, og personligheder og uhensigtsmæssig social adfærd skal måske korrigeres. Disse forhold står i vejen for at indgå i de mere formelle læringsprocesser.

Læringsmål kan nås på mange måder, og midlerne er mange. På Ølandhus Skole planlægger vi vejen mod et specifikt læringsmål i samarbejde med eleverne og ud fra deres individuelle behov.

Vi lægger derfor vægt på at:

  • Tilpasse undervisningen, så den rummer udfordringer og opgaver, der svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger.
  • Indtænke trinmål i undervisningen for at sikre, at eleven hele tiden udvikler sig og bliver udfordret i forhold til sit niveau (fagenes progression).
  • Tage hensyn til Folkeskolens værdier (elevernes alsidige udvikling og almene trivsel).
  • Veksle mellem de enkelte fags faglighed, tværgående emner og problemstillinger (tværfaglighed) samt anvendelse af IT i undervisningen.