Ølandhus tilbyder Familie og Psykoterapi.

Velkommen til Familie og Psykoterapi hos Ølandhus

Hos Ølandhus tilbydes der terapi igennem Jammerbugt Familie og psykoterapi som er en gren af Ølandhus.Dette kan være terapi til de børn/unge der er en del af Ølandhus` bosteder samt deres forældre, men det kan også være til dig, som retter henvendelse som privatperson udenom kommunalt regi.

Hvem er vi  

Marianne Hessellund 

Velkommen hos mig - Marianne Hessellund hedder jeg, og igennem Jammerbugt Familie og psykoterapi tilbyder jeg samtaler og terapi til dig og dine.

Jeg er uddannet familie og psykoterapeut hos Dansk familie terapeutisk institut i Århus - https://www.dfti.dk/

Udover Familieterapeut er jeg uddannet social og sundhedshjælper, social og sundhedsassistent og pædagog.

Mine arbejdserfaringer strækker sig lige fra ældreområdet til socialpsykiatrien, over børn og unge til anbragte børn og unge. Privat bor jeg med min kæreste og hans søn. Jeg selv har tre voksne børn som er flyttet hjemmefra. 

Vi tilbyder

Individuel terapi

Nogle gange føles livet som en rundkørsel, hvor du vender tilbage til de samme udfordringer og problemer igen og igen. Måske er det første gang du møder en ny besværlig vej. Måske har du mødt den så mange gang nu, at du har brug for hjælp til at komme videre.​ Livets udfordringer store som småkan skubbe til fornemmelsen af ikke at have fat i sig selv. Måske snakker du med andre om følelserne, og de mange holdninger til situationen gør det endnu sværere at holde fast i dig selv. Måske er det tanker, som du helst ikke deler med andre, som du kender godt fordi det er for svært. Det frirum kan vi skabe sammenat alle tanker kan tænkes, også højt. I terapien forsøger vi sammen at finde muligheder for, at du bedst kan være dig, også og særligt når du er sammen med andre.

Parterapi

Oplever du og din partner ofte at r skævt af hinanden, og kan dette føre til dårlig stemning mellem jerEr afstanden mellem jer over tid blevet tiltagende større, har I svært ved at få talt ud om det der fylder for jer hver især, mangler I lyst til eller nysgerrighed på hinanden, tænker I på skilsmisse. I parforholdet kan det ske, at vi ikke længere er så åbne overfor hinanden. Vi kan komme til at gøre den anden ondt enten med ord eller handlinger, hvilket kan være både det vi gørog det vi undlader at gøre. Ofte går vi forbi hinanden når vi glemmer at tale sammen, og dermed ikke forstården andens handlinger eller hensigt.Hos os tror vi på, at menneskets adfærd altid er meningsfyldtvi handler ud fra de kompetencer vi har, og det livet har lært osI parterapien vil vi rette fokus på jeres indbyrdes kommunikation,og hvilke handlinger udviser I overfor hinanden. Vi vil skabe et rum, hvor det er trygt for jer begge at være, og vi vil lyse på hvor det går galt i jeres kommunikation og indbyrdes forståelse for hinandens intentioner, uden at I får en følelse af at være forkerte. I kan lære at forstå baggrunden for hinandens handlinger, og gennem denne indsigt se den anden med nye øjne. 

Partjek - Udover parterapi tilbyder vi også partjek, som er til jer, der gerne vil gøre noget forebyggende i jeres parforhold. Et partjek kan tages for at reducere en eventuel negativ udvikling i parforholdet, og det skaber mulighed for, at I som par kan standse op og reflektere over jeres parforhold.Et partjek giver information om jeres parforhold lider under nogle vanskeligheder, som I sammen kan stille fokus på, og tage hånd om på den gode måde.Der kan ligeledes stilles skarpt på de styrker og ressourcer I har i jeres parforhold, men som af den ene eller anden grund kan være blevet glemt. Se det som en investering i jeres samliv. Denne form for samtale henvender sig til alle par,jer der har været sammen længejer der er udfordret i samlivetjer der er lykkelige og på rette spor, men som måske kan have brug for en guidet samtale. Eller måske er i et helt andet par. Uanset er et partjek en investering i jeres parforholdI vil helt sikkert ikke fortryde det.

Familieterapi

Familier dannersom alle andre systemer, mønstre i deres måde at være sammen på. Det gør vi af mange gode grunde. Nogle gange er mønstrene gode og smukke, andre gang føles de besværlige. Det er svært selv at bryde de mønstre, fordi man selv er den del af mønstret.Familieterapi kan hjælpe med at sætte fokus på disse mønstre, som I ved én eller nogen, eller måske endda alle i familien ikke trives i og ikke trives med. Familier kan være mor, far og børn, og det kan være voksne søskende, det kan være par med børn, som er skilt og ønsker hjælp til at stadig at kunne være gode forældre for deres børn, nu hver for sig og ikke sammen.

Familietjek - Ved et familietjek, ser vi sammen på hvordan alle i familien har det og om de får det, som de har brug for. Og måske også giver det, som de har brug for at få givet.At være sig selv sammen med andre i en familie, er en af de mest grundlæggende øvepladser vi får og har, til at forstå os selv sammen med andre.Familietjek er en samtale hvor terapeuten styrer samtalen, så alle får mulighed for at sige det de har på hjertet og alle får lyttet til hinanden. En måske ny start på at tale og lytte mere sammen til dagligt i familien.​ Nogle gange under et familietjek finder man ud af, at der er mere, som familien har brug for at tale om.Så aftaler vi, hvad I som familie vil tale mere om.​

NADA behandling

NADA er en standardiseret øreakupunkturmetode, som består af 5 punkter i hvert øre, hvori man får sat 5 nåle som skal sidde i ca. 45 minutter. NADA skal ses som en komplementær metode, og anvendes især som supplement til anden behandling, f.eks. psykoterapi, for at øger udbyttet af den samlede behandling. (Ølandhus følger retningslinierne her)DFTI's
 menneske- og terapisyn 

Vores menneske- og terapisyn rummes i følgende 5 grundlæggende antagelser og erfaringer med familie- og psykoterapi:

  1. Kærligheden er drivkraften. Som familieterapeuter skal vi kunne se og hjælpe mennesker til at genkende kærligheden som drivkraften eller det bagvedliggende motiv bag hver enkelt familiemedlems handlinger. Det kan være svært at få øje på, når magtesløsheden, frustrationen, vreden eller de sårede følelser fylder, og handlingerne derfor kan forekomme eller være kærlighedsløse.
  1. Udvikling handler om at få mulighed for at udfolde iboende muligheder. Hvis vi bliver mødt, og hvis vi kan få øje på hvordan, går vi efter at udvikle os.
  1. For at kunne møde mennesker så vidt muligt uden vurdering og fordømmelse skal vi arbejde med vores egen tilbøjelighed til selvvurdering og selvfordømmelse. Større selvaccept eller måske en mildere overbærenhed med egne begrænsninger giver plads for større rummelighed og tolerance over for andre.
  1. Samvær bygger på nærvær. Tilfredsstillende samvær i familien – og givende terapeutisk samvær – forudsætter den enkeltes tilstedeværelse i sig selv og i det, som foregår. At være sig selv OG være sammen.
  1. Vi voksne kan vælge at prøve at få øje på vores egen andel af eller bidrag til samværet og at tage ansvaret for det, vi får øje på. Eller vi kan vælge at gemme os i en mulig smerte, frygt, vrede eller savn. Når vi vælger at åbne hjertet og dermed gøre os mere følsomme, skaber vi samtidig muligheden for at bygge bro til den andens virkelighed. Som familie- og psykoterapeuter allierer vi os med familien som helhed, dvs. med de stærke kræfter som ligger i den kærlighed som udspiller sig på godt og på ondt mellem de voksne og mellem forældre og børn.
  1. Vi prøver at forstå den enkeltes reaktioner, symptomer eller smerte som et meningsfuldt udtryk for samværet og det relationelle mønster i familien og at inspirere til mulige forandringer. 

Tavshedspligt 

 
I det terapeutiske rum er dertavshedspligt, og vi er dermed underlagt tavshedspligt, hvilket vil sige, at alt hvad vi taler om i det terapeutiskerumnaturligvis er fortroligt. Vi lægger stor vægt på at opnå et autentisk møde med klienterne, hvor der er ligeværd, nærvær og respekt.

I de tilfælde, hvor det er kommunen der er henvisende og betalende, kan der udarbejdes et kort skriv til kommunen i fald deønsker dette, hvor der vil fremgå hvilke tematikker der bliver berørt i terapien. Dette kræver dog, at der inden påbegyndt samtale, er udarbejdet et skriftligt samtykke * fra de involverede parter.

  

*Efter gældende etiske regler.  https://psykoterapeutforeningen.dk/wp-content/uploads/2015/11/Etikfolder.pdf 
Videregivelse af oplysninger kræver samtykke fra klienten, medmindre der foreligger en udtrykkelig undtagelse eller en lovmæssig forpligtelse.

2.3.1 Samtykke skal foreligge skriftligt og angive, hvilke typer oplysninger der må videregives til hvem og til hvilket formål.

2.3.2 Samtykket kan altid tilbagekaldes og bortfalder efter 1 år.

2.3.3 Psykoterapeuten kan videregive oplysninger, såfremt det sker til varetagelse af offentlige eller private interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelsen, herunder hensyntagen til den, oplysningerne angår. I et sådant tilfælde skal klienten informeres om de oplysninger, der videregives. 

Adresse 
Terapien vil finde sted på Vestergade 20, 9440 Aabybro.Der er fri parkering i gården bag huset.

 
Huset er et fællesskab af flere behandlere og har derfor et ventelokale, hvor klienterne går ind og tager plads, hvorefter vi vil hente dig op på 1. sal, hvor vores samtalelokal forefindes. I ventelokalet finder man et toilet, som kan benyttes af de klienter som kommer i huset, der er ligeledes garderobe til overtøj, hvilket benyttes på eget ansvar.

Ifølge nuværende Corona restriktioner, skal der i det fælles ventelokale bæres maske, ligesom der vil være sprit til hænder og stole, som skal benyttes. Når vi kommer til samtalelokalet, er det ikke længere nødvendigt at bære maske.

Pris og kontaktoplysninger 

For yderligere information kan du kontakte

Marianne Hessellund

Mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Telefon 22593011 

Pris: 800,- pr. time

 

Eller på Facebook @jammerbugtterapi / https://www.facebook.com/jammerbugtterapi/