Tæt samarbejde mellem forældre og opholdssted

 

Vi tror på, at forældre forbliver enestående og væsentlige for børns udvikling og trivsel – også for anbragte børn. Og vi mener, at børnenes udviklingsmuligheder styrkes igennem et nært og anerkendende samarbejde med deres primære omsorgspersoner.

Det ligger os meget på sinde, at forældrene til børn og unge på Ølandhus oplever institutionens respekt for dem som forældre. Denne oplevelse tilstræber vi at give gennem åbenhed og inddragelse.

Samarbejdet mellem opholdssted og hjem er afgørende for børnene, og derfor har vi opbygget arbejdsstrukturer, der skal sikre en løbende dialog mellem pædagoger, forældre og børnene, som bor i huset.

Forældre til børn og unge på Ølandhus tilbydes kontakt med opholdsstedet på ugentlig basis. Vi stiller os til rådighed med udveksling og støtte i forhold til forældrenes samvær og samspil med deres børn. Og vi tilstræber gennem dialog og guiding at øge forældrenes indsigt i såvel samspillets som deres børns vanskeligheder og eventuelle diagnoser.

 

Forældresamarbejdet og -kontakten sørger vi for at styrke og vedligeholde ved blandt andet at:

  • invitere til deltagelse i særlige begivenheder og arrangementer på opholdsstedet med deltagelse af forældre og pårørende, hvor vi vægter det uformelle samvær, der skaber rum for nærvær og kontakt
  • tilstræbe, at barnet/den unge tilbringer tid med sine forældre i planlagte weekender og dele af ferier i det omfang, som opleves konstruktivt af både forældre og barn/den unge og positivt understøtter den unges udvikling
  • holde et så højt informationsniveau som muligt

 

Vi lægger stor vægt på, at der generelt er en stor åbenhed mellem pædagoger og forældre. Der skal altid være mulighed for at kontakte hinanden, når der er behov for det. Dialog foregår både gennem skriftlig information og regelmæssige møder. Det forventes, at forældrene bidrager til dette samarbejde ved at deltage i møder og i øvrigt kontakte deres barns pædagoger, hvis der er grund hertil.