Hvorfor er vi her?

 

Alle børn, unge og voksne har krav på tryghed og omsorg. Og når de ikke har mulighed for at bo hjemme, skal de have det bedst mulige alternativ, hvor de kan trives og udvikle sig. På Ølandhus hjælper vi dem til at fungere i sociale sammenhænge – i fritiden, i skolen og på arbejdet.

 

Når en beboer flytter ind hos os, er det ofte for at få brudt nogle mønstre og vaner, der ikke er hensigtsmæssige og står i vejen for naturlige udvikling. Relationer, kommunikation og nærvær er derfor vigtige værdier for os i vores arbejde, hvor vi søger at skabe succesoplevelser for de børn, unge og voksne, der bor på en af Ølandhus´ afdelinger.  Vi vil gerne medvirke til, at de opbygger en positiv identitet og styrket selvtillid. Vi har øje for helheden og lægger derfor blandt andet vægt på at indgå i det lokalsamfund, som omgiver os samt at få et naturligt samarbejde med forældrene og de pårørende.

 

På Ølandhus har vi over 30 års erfaring med at hjælpe børn, unge og voksne til at skabe en meningsfuld tilværelse for dem selv. Her kan de bo og få støtte og vejledning i hverdagen til at erhverve de basale kundskaber og den almene dannelse, der skal ruste dem til på et tidspunkt at bo for sig selv. Desuden tilbyder vi ophold i efterværn, udslusning og støtte i eget hjem. Ølandhus tager hånd om mennesker i alderen 4 år til cirka 40 år.

 

Den primære målgruppe er mennesker med psykosociale, adfærdsmæssige og indlæringsmæssige udfordringer, for eksempel diagnoser som ADHD, tourette, angst og autisme. Vi har dog også erfaring med andre målgrupper, herunder børn/unge med selvskadende adfærd.