Humanistisk relationspædagogik

 

Hos Ølandhus baserer vi vores arbejde og daglige omgang med vores børn og unge på en humanistisk relationspædagogik.

Relationer, kommunikation og nærvær er vigtige forudsætninger for børn og unges udvikling. Ved at spejle sig i hinanden og i de voksne omkring sig opbygger og udvikler de en identitet.

Hverdagen på Ølandhus er struktureret, så børnene og de unge gennem tæt kontakt med troværdige, tydelige og omsorgsfulde voksne er godt rustet til at skabe succesoplevelser for sig selv. På den måde får de opbygget en positiv identitet, en styrket selvtillid og en tro på sig selv og egne evner.

Vi fokuserer på vores børns og unges individuelle ressourcer og udviklingspotentiale, som de støttes i at udnytte. Vi lægger ligeledes stor vægt på at møde børnene og de unge med forståelse, anerkendelse og nærvær.

Vi arbejder med at give de unge en forståelse for og fornemmelse af konsekvenserne af deres handlinger og valg. At bygge børnene og de unge op, støtte og styrke deres stærke sider samt at sætte ind over for de svage sider.

Vi giver dem tid og ro til at bearbejde uhensigtsmæssige måder at opføre sig på og forsøger at bevidstgøre dem om, hvilke positive holdninger og handlinger, der kan sættes i stedet.

Vi skaber trygge rammer med tydelige og omsorgsfulde voksne, der vil de unge.