Fasanvej –

et tilbud om ungestøtte

Målgruppen for Fasanvej

Fasanvej er et tilbud skræddersyet til unge mellem 17 og 23 år, der står over for psykosociale udfordringer som angst, omsorgssvigt, selvskadende adfærd og/eller opmærksomhedsforstyrrelser. Hos Ølandhus ser vi Fasanvej som et mange-funktionelt hjem, der kan tilbyde forskellige støttemuligheder, herunder som et sted, hvor søskende kan forblive sammen, hvis det er at foretrække. Uanset anbringelsesaftale anser vi tæt samarbejde med eksterne partnere og familier, som et afgørende element for at sikre den bedst mulige støtte til vores beboere.

Fasanvej er et tilbud til unge, der f.eks. er i udslusning fra familiepleje, institution, ikke har tilstrækkeligt familiært netværk eller har en psykiatrisk diagnose, og derved har brug for en ekstra støttende og tryg base.

Målgruppen for Fasanvej

Fasanvej er et tilbud skræddersyet til unge mellem 17 og 23 år, der står over for psykosociale udfordringer som angst, omsorgssvigt, selvskadende adfærd og/eller opmærksomhedsforstyrrelser. Hos Ølandhus ser vi Fasanvej som et mange-funktionelt hjem, der kan tilbyde forskellige støttemuligheder, herunder som et sted, hvor søskende kan forblive sammen, hvis det er at foretrække. Uanset anbringelsesaftale anser vi tæt samarbejde med eksterne partnere og familier, som et afgørende element for at sikre den bedst mulige støtte til vores beboere.

Fasanvej er et tilbud til unge, der f.eks. er i udslusning fra familiepleje, institution, ikke har tilstrækkeligt familiært netværk eller har en psykiatrisk diagnose, og derved har brug for en ekstra støttende og tryg base.

Hverdagen på Fasanvej

På Fasanvej fokuserer vi på at støtte og motivere hver enkelte ung ud fra deres individuelle mål. Vi tilbyder træning og støtte i almindelige dagligdagsfærdigheder (ADL), hjælp til at leve selvstændigt, samt motivation og opbakning til uddannelse. Vores tilgang er forankret i KRAP-metoden, hvor vi vægter den unges ressourcer, mål og drømme samt de specifikke ungeplaner fra myndigheder.

Rammerne på Fasanvej er skabt med fokus på at etablere trygge og familiære omgivelser, der fremmer udvikling og individuel støtte fra vores dedikerede og omsorgsfulde personale. Vi strukturerer den unges hverdag med klare visuelle hjælpemidler, så der er ro og overblik over dagens aktiviteter.

Derudover støtter vi beboerne i eksempelvis deres skolearbejde, lektielæsning og håndtering af AULA. Derudover arbejder vi sammen med dem om at opbygge sociale relationer og finde meningsfulde fritidsaktiviteter. Hver beboer har en individuel kontaktpædagog, der bistår med personlige opgaver som tøjindkøb, lægebesøg og andre praktiske forhold.

Vi tilbyder også støtte før, under og efter samvær med familie eller andre vigtige personer. Vores personale kan assistere med at planlægge og facilitere samværsordninger samt udarbejde rapporter om samværets forløb.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte afdelingsleder Lene Dragsbæk.

Tlf.: 20 68 59 22

E-mail: ld@olandhus.dk