UngeSTØTTE & kOLLEGIETILBUD

For mange anbragte unge er overgangen til voksenlivet ikke ensbetydende med, at de er i stand til at klare sig selv uden hjælp, og de har derfor fortsat brug for støtte og rådgivning.

Vores ungestøtte og kollegietilbud er Ølandhus’ tilbud til personer over 16, som er beskrevet med de samme problematikker som vores øvrige målgrupper.

Individuelt tilrettelagt forløb

Formålet er at skabe en glidende og lempelig overgang for den unge til en højere grad af selvstændig voksentilværelse. Det primære og overordnede fokus er hjælp til selvhjælp, således at den unge bliver i stand til at agere i eget liv.

Der arbejdes med at udvikle og vedligeholde den unges personlige og sociale færdigheder, så han eller hun efterfølgende er i stand til og føler sig tryg ved at kunne klare sig selv i egen bolig med et selvstændigt forsørgelsesgrundlag.

Ølandhus’ bo – og kollegietilbud samarbejder med relevante eksterne samarbejdspartnere, som kan være med til at hjælpe den unge på rette vej, og vi inddrager forældrene i det omfang, det er muligt. Alle forløb tilrettelægges individuelt ud fra den enkelte unges behov og udfordringer.

Botilbud & Kollegietilbud

Kollegiet Poppelvej

Kollegiet Poppelvej

Et kollegielignende tilbud for unge og unge voksne i alderen 16-30 år under §66, stk. 1., nr. 6. samt §107. På Poppelvej hjælper og støtter vi unge med sociale problemer, angst, udadreagerende adfærd, omsorgssvigt samt opmærksomhedsforstyrrelser, når de skal ud at bo i egen bolig for første gang.

Kollegiet Skipper Clements Vej

Kollegiet Skipper Clements Vej

Et kollegielignende tilbud for unge og voksne i alderen 18-40 år under §85 og efterværn. På Kollegiet Skipper Clements Vej hjælper og støtter vi unge med sociale problemer, angst, omsorgssvigt, selvskadende adfærd, og/eller opmærksomhedsforstyrrelser. Tilbuddet ydes i egen bolig, og det er for borgere, der kan klare store dele af deres liv på egen hånd, men har brug for støtte og vejledning.

Kongemølle Kollegiet

Kongemølle Kollegiet

Kongemølle Kollegiet er Ølandhus’ nyeste tilbud. Vi tager imod beboere mellem 16-30 år efter § 43.6 stk. 3., § 107 samt ungestøtte jf. §§113-116. Beboerne på Kongemølle kollegiet har nedsat kognitivt eller psykisk funktionsniveau, med eller uden sekundære problematikker, f.eks. angst, ADHD, eller ASF. Behovsmæssigt har alle beboerne behov for støtte til at opnå struktur, tryghed og indhold i hverdagen.

Teglhuset

Teglhuset

For unge og voksne i alderen 16-30 år under § 43, stk. 1, nr. 6, og stk. 3. Husets beboere har et nedsat kognitivt eller psykisk funktionsniveau, med eller uden sekundære problematikker, f.eks. autisme eller angst. Teglhuset har også tilknyttet lejligheder tæt på, som kan fungere som udslusning eller indslusning.

"Jeg husker tydeligt, hvordan jeg blev behandlet med menneskelig respekt, og hvordan Ølandhus var én stor familie, jeg var en del af."

Michael – tidligere beboer

"Jeg fik omsorg, og den holdt mig ovenvande og gav mig troen på, hvordan livet burde føles, og den følelse tillod jeg mig aldrig at glemme."

Jannie – tidligere beboer

"Jeg har brugt de voksne til at tale med, når jeg har haft det svært. De har støttet mig i de valg, jeg har stået overfor i mit liv. Det har gjort en forskel for mig, fordi jeg føler, at de tager mig seriøst, og det har givet mig mere ro på mit liv ."

Samantha – nuværende beboer

"Jeg indså, efter en samtale på børne- og ungehjemmet, at jeg måtte gøre noget seriøst, og tog beslutning om at arbejde målrettet på at forandre mig. Ølandhus ungestøtte blev mit vendepunkt. Den hjælp betyder meget. Jeg har ikke haft andre, jeg kunne gå til overhovedet, og ungestøtten drev mig til fremdrift og udvikling."

Vatusan – tidligere beboer

"Tiderne på Ølandhus er det bedste, der kunne være sket for mig. Jeg har været utrolig glad for at bo på Hammershøj. Samarbejdet mellem personalet og min mor var rigtig godt."

Tøttrup – tidligere beboer

"På afdelingen Hammershøj mødte jeg mange personlige udfordringer, som jeg fik råd og vejledning til. Jeg husker Ølandhus for sammenholdet, venskaberne, omsorg, læring og opdragelse."

Michael – tidligere beboer

"Personalet på afdelingen Hammershøj tog imod mig som den, jeg var, og så mig for den, jeg var. For en gang skyld følte jeg mig accepteret."

Jannie – tidligere beboer

"Nu er jeg i ungestøtte på Poppelvej, som er for unge, der er på vej videre ud i livet. Her får jeg den støtte jeg har behov for, men med langt større selvstændighed og ansvar for eget liv."

Samantha – nuværende beboer

"Fritidslivet på Ølandhus har gjort mig åben, og jeg har nemmere ved at møde nye mennesker. Mit budskab til andre er at behandle andre som man selv vil behandles. Viser du respekt får du respekt. Og for Guds skyld: Tænk positivt!"

Tøttrup – tidligere beboer

Tilbudsportalen

Du kan finde oplysninger om bl.a. takster, tilbudstyper, pladser på tilbudstypen på Tilbudsportalen.