Målgrupper

Ølandhus’ primære målgruppe

Vi tager imod børn og unge med psykosociale, adfærdsmæssige og indlæringsmæssige problemer, herunder børn med diagnoser som ADHD. Vi har også erfaring med andre målgrupper, herunder børn/unge med selvskadende adfærd.

Vi modtager både børn, der kan deltage i folkeskolens undervisning, børn, der har brug for støtte i folkeskolen, og børn, der har brug for et andet tilbud end det, folkeskolen tilbyder.

Men Ølandhus’ tilbud omfatter også voksenstøtte!

Vi tilbyder støtte til voksne med lignende psykosociale problemstillinger, både til støtte i eget hjem, men også for dem som skal ud og bo i eget hjem for første gang.

Ølandhus’ primære målgruppe

Vi tager imod børn og unge med psykosociale, adfærdsmæssige og indlæringsmæssige problemer, herunder børn med diagnoser som ADHD. Vi har også erfaring med andre målgrupper, herunder børn/unge med selvskadende adfærd.

Vi modtager både børn, der kan deltage i folkeskolens undervisning, børn, der har brug for støtte i folkeskolen, og børn, der har brug for et andet tilbud end det, folkeskolen tilbyder.

Men Ølandhus’ tilbud omfatter også voksenstøtte!

Vi tilbyder støtte til voksne med lignende psykosociale problemstillinger, både til støtte i eget hjem, men også for dem som skal ud og bo i eget hjem for første gang.

Ølandhus tilbyder 7 børne- og ungehjem for 4‑18-årige med psykosociale, adfærds- og indlæringsmæssige problemer. Vi modtager børn og unge, som af forskellige årsager ikke har mulighed for at bo hos deres familie. Hver dag, gør vi vores bedste for at give dem det bedst mulige alternativ. Derudover tilbyder vi diverse botilbud indenfor støtteophold, ungestøtte, kollegietilbud og støtte i eget hjem for børn, unge og voksne, der må have et behov for hjælp og støtte til at få en dagligdag til at hænge sammen.

Hos Ølandhus er alle børn og unge unikke mennesker. Psykosociale forhold burde ikke være en hindring for dem i at have et indholdsrigt liv. De har alle hver især krav på individuel støtte og behandling – og på tryghed og omsorg. 

Den er vi her for at give.

Velkommen til Ølandhus