Fjorden børne- og ungehjem

Fjordens målgruppe

Fjorden er en del af Ølandhus’ ASF-afdeling i Mou under § 43, stk. 1, nr. 6, og stk. 3. Fjorden er målrettet børn og unge i alderen 10-18 år, med diagnoser indenfor ASF, eller med udfordringer/karakteristika, som profiterer af en visuel og struktureret special pædagogik, med afsæt i TEACCH. På Fjorden tildeles børnene en primærpædagog, samt et kontaktteam på flere medarbejdere. Primærpædagogen deltager i fast i møder osv. omkring barnet. Barnet får også tilknyttet et kontaktteam med yderligere 3 pædagoger, som vil varetage den primære kontakt med hjemmet, deltage i møder osv.

Fjorden et omsorgsmiljø med personale, der er uddannet til at varetage børnenes særlige behov for trygge, forudsigelige, tydelige og rutineprægede rammer, med stabile voksne og en anerkendende tilgang. Hos Ølandhus er praksis grundlagt på den pædagogiske medtode KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende, Praksis), hvilket præger dagligdagen på Fjorden. Det betyder bl.a. at fokus vil være rettet mod barnets ressourcer og de forhold, der lykkes for barnet.

Fjordens målgruppe

Fjorden er en del af Ølandhus’ ASF-afdeling i Mou under § 43, stk. 1, nr. 6, og stk. 3. Fjorden er målrettet børn og unge i alderen 10-18 år, med diagnoser indenfor ASF, eller med udfordringer/karakteristika, som profiterer af en visuel og struktureret special pædagogik, med afsæt i TEACCH. På Fjorden tildeles børnene en primærpædagog, samt et kontaktteam på flere medarbejdere. Primærpædagogen deltager i fast i møder osv. omkring barnet. Barnet får også tilknyttet et kontaktteam med yderligere 3 pædagoger, som vil varetage den primære kontakt med hjemmet, deltage i møder osv.

Fjorden et omsorgsmiljø med personale, der er uddannet til at varetage børnenes særlige behov for trygge, forudsigelige, tydelige og rutineprægede rammer, med stabile voksne og en anerkendende tilgang. Hos Ølandhus er praksis grundlagt på den pædagogiske medtode KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende, Praksis), hvilket præger dagligdagen på Fjorden. Det betyder bl.a. at fokus vil være rettet mod barnets ressourcer og de forhold, der lykkes for barnet.

Betydningsfuld indretning for børn med ASF

Fjorden kan benyttes af børn og unge, der aldersmæssigt er klar til at flytte fra Engen, men den begrænses ikke hertil og der kan også indskrives børn og unge direkte ind på Fjorden. Huset og værelserne er indrettet efter at kunne tilgodese barnets/den unges sensoriske udfordringer, hvor dæmpede farver og minimalt visuelt kaos hjælper med at reducere overstimuli og skaber et behageligt miljø for beboeren og dennes personlige interesser. Naturens beroligende atmosfære er bragt ind i Fjordens stue, hvilket påvirker barnets/den unges sensoriske nervesystem positivt og bidrager bl.a. til mindre stress og øget tryghed.

Dagligdagen på Fjorden bærer præg af en struktureret og visualiseret specialpædagogik til gavn for børnene/de unge. Vi benytter bl.a. Mobilize Me, som et digitaliseret værktøj til at skabe struktur og overblik over barnets/den unges dagligdag.

På Fjorden udarbejdes der en individuel dagsstruktur, som er baseret på viden og erfaringer omkring det enkelte barn. Derigennem tilbydes barnet/den unge de nødvendige pauser, får mulighed for at indgå i et fællesskab på egne præmisser og tilbydes aktiviteter med udgangspunkt i dennes kompetencer og nærmeste udviklingszone. Vi forsøger at skabe en hverdag for børnene/ de unge, der er så hjemlig og almindelig som muligt. Derfor vil vi præsentere børnene/ de unge for div. aktiviteter i det omfang, de kan rumme det.

Natur præger ro og tryghed

Børne – og ungehjemmet Fjorden er beliggende ude på landet i 1. række mod fjorden, omkranset af skov og eng. Her hersker der en udpræget fred og ro i en skøn natur. Der er mulighed for bevægelsesaktiviteter på stedet, hvor der bl.a. er egen idrætssal, med plads til motoriske udfoldelser som boldspil, dans, balancetræning osv. Derudover er der store fællesarealer, med multibane, samt mulighed for at stå på løbehjul, køre Mooncar og lign. Der er etableret en stor legeplads og i div. fælles bygninger, er der udover idrætssalen etableret gamerrum, krea-værksted og sanserum.

Natur præger ro og tryghed

Børne – og ungehjemmet Fjorden er beliggende ude på landet i 1. række mod fjorden, omkranset af skov og eng. Her hersker der en udpræget fred og ro i en skøn natur. Der er mulighed for bevægelsesaktiviteter på stedet, hvor der bl.a. er egen idrætssal, med plads til motoriske udfoldelser som boldspil, dans, balancetræning osv. Der er en lukket legeplads, med trampolin, stor sandkasse og gynger. Udenfor bygningen og den lukkede legeplads, er der store fællesarealer, med multibane, samt mulighed for at stå på løbehjul, køre Mooncar og lign. Der er etableret en stor legeplads og i div. fælles bygninger, er der udover idrætssalen etableret gamerrum, krea-værksted og sanserum.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte afdelingsleder Gitte Sørensen.

Tlf.: 61 16 37 29

E-mail: gitte@olandhus.dk