Østerby børne- og ungehjem

Målgruppen for Østerby

Er for børn og unge i alderen 8-18, Vores børn og unge på Østerby har emotionelle, kognitive eller adfærdsmæssige udfordringer som følge af opvækstvilkår eller diagnose. Derfor er vores spidskompetencer i Østerby at skabe tryg og omsorgsfuld udvikling hos unge, der kommer med belastninger og/eller traumer fra opvæksten.

Målgruppen for Østerby

Er for børn og unge i alderen 8-18, Vores børn og unge på Østerby har emotionelle, kognitive eller adfærdsmæssige udfordringer som følge af opvækstvilkår eller diagnose. Derfor er vores spidskompetencer i Østerby at skabe tryg og omsorgsfuld udvikling hos unge, der kommer med belastninger og/eller traumer fra opvæksten.

Vores mål

I Østerby er vores mål er at fremme udviklingen hos den unge på en måde, der hjælper dem med at forlige sig med og håndtere de eftervirkninger af deres opvækst, der er. Bearbejdning og håndtering af opvækstens udfordringer udgør en ofte langvarig proces, hvor tilstedeværelsen af tryghedsskabende voksne er afgørende. Vores behandlingsplaner tager derfor udgangspunkt i de børne -eller ungeplan, vi modtager og sigter mod en kontinuerlig udvikling samt etablering af robuste mestringsstrategier. Vi adresserer både de emotionelle, kognitive og sensoriske behov, beboeren måtte have, i vores tilgang.

Hverdagen på Østerby børne- og ungehjem

Vi lægger særlig vægt på at ændre negative forventninger til positive gennem succesoplevelser, hvilket styrker den positive selvopfattelse. Dette gør vi bl.a. med planlagte ture ud af huset, hvor der skabes plads til dannelse, følelse af plads og ro omkring den unge, imens oplevelserne er planlagt med henblik på at øge dennes selvtillid.

I hverdagen arbejder vores personale dedikeret på at opnå dette mål ved at fokusere på individets ressourcer, potentialer og anerkendelse. På denne måde skaber vi et støttende miljø, der fremmer positiv udvikling og hjælper den unge med at opbygge sundere håndteringsstrategier for livets udfordringer.

Hverdagen på Østerby børne- og ungehjem

Vi lægger særlig vægt på at ændre negative forventninger til positive gennem succesoplevelser, hvilket styrker den positive selvopfattelse. Dette gør vi bl.a. med planlagte ture ud af huset, hvor der skabes plads til dannelse, følelse af plads og ro omkring den unge, imens oplevelserne er planlagt med henblik på at øge dennes selvtillid.

I hverdagen arbejder vores personale dedikeret på at opnå dette mål ved at fokusere på individets ressourcer, potentialer og anerkendelse. På denne måde skaber vi et støttende miljø, der fremmer positiv udvikling og hjælper den unge med at opbygge sundere håndteringsstrategier for livets udfordringer.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte afdelingsleder Jesper Neve.

Tlf.: 22 36 33 47

E-mail: jesper@olandhus.dk